Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

facebook

Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Charakterystyka

 

Baza:

Klinika stanowi wyodrębniony budynek, dysponuje 45 łóżkami oraz 7 łóżkami intensywnej terapii, własnymi 2 salami w pełni wyposażonymi w sprzęt operacyjny.

 

Oddział dysponuje:

- szerokim zapleczem diagnostycznym: USG Dopplerowskie, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, angiografia mózgowa, badania izotopowe

- nowoczesnym wyposażeniem: neuronawigacja, mikroskop operacyjny, nóż ultradźwiękowy, kraniotomy szybkoobrotowe, respiratory, pompy infuzyjne, stół do operacji schorzeń kręgosłupa.

 

Lekarze Kliniki prowadzą Poradnię Neurochirurgii i Neurotraumatologii, gdzie są konsultowani, diagnozowani i leczeni pacjenci z innych poradni oraz pacjenci po leczeniu operacyjnym w Oddziale.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Telefony:

41 36 71 272; 41 36 71 412; 41 36 71 271; 41 36 71 422

Personel

 

Kierownik: dr n. med. Jacek Gołębiowski – Konsultant Wojewódzki ds. Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Ewa Jachymczyk

 

Kadra:

- 6 lekarzy z II stopniem specjalizacji z zakresu Neurochirurgii

- 4 lekarzy w trakcie specjalizacji

- 3 lekarzy ze stopniem dr n. med.

- psycholog

- 43 pielęgniarki

- 1 technik rehabilitacji

Wykonywane zabiegi

 

W Klinice wykonuje się zabiegi w zakresie następujących chorób i patologii:

1) urazy mózgu

2) guzy mózgu i kanału kręgowego

3) tętniaki i naczyniaki mózgu

4) schorzenia kręgosłupa

- przepukliny tarczy międzykręgowych w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym

- niestabilności i kręgozmyki

- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa wszystkich odcinków

W tym zakresie przeprowadza się operacje:

- mikrodisketomii

- stabilizacji otwartych i przezskórnych

- dekompresji

- wertebro i kyfoplastyki

- stabilizacji potyliczo-kręgowej

- protezowanie „dysków” i trzonów kręgów

- zabiegi małoinwazyjne

5) Zabiegi wewnątrznaczyniowe

- leczenie tętniaków

- naczyniaków

- wczesnych udarów mózgu

6)

Wodogłowie

- operacje endoskopowe i zastawkowe

7) Wady pogranicza czaszkowo-kręgowego, jamistości rdzenia

8) Cieśni nadgarstka

9) Wady kręgosłupa

10) Wczesna rehabilitacja pooperacyjna

Godziny odwiedzin

 

Odwiedziny w Klinice odbywają się w godzinach:

Intensywna Terapia : 11:00 - 12:00 oraz 16:30 - 17:30

Sale ogólne : 10:00 - 19:00

Sala pooperacyjna : nie ma odwiedzin