Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

facebook

Klinika Położnictwa i Ginekologii


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Charakterystyka

 

Klinika Położnictwa i Ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  jest 80-łózkowym, pełnoprofilowym ośrodkiem o III stopniu referencyjności z zakresu położnictwa i ginekologii. Współpracujemy z lekarzami różnych specjalizacji: diabetologiem, internistą, anestezjologiem, nefrologiem, kardiologiem, dermatologiem, pulmonologiem, rehabilitantem, fizjoterapeutą, psychologiem i psychiatrą. W klinice znajduje się informacja o możliwości skorzystania z opieki duszpasterskiej wielu wyznań.

Informacji o stanie zdrowia pacjentek – osobie wskazanej przez pacjentkę udziela Kierownik kliniki lub lekarz dyżurny.

 

W skład Kliniki Położnictwa i Ginekologii wchodzi:

 

Sala Porodowa:

Opiekę nad pacjentkami rodzącymi sprawują położne, wyspecjalizowane w prowadzeniu samodzielnej opieki na fizjologicznie rodzącą kobietą we współpracy z zespołem lekarskim. Ich celem jest zapewnienie komfortu i maksymalnego bezpieczeństwa pacjentkom i noworodkom. Jako ośrodek III stopnia referencyjności zapewniamy wysokiej jakości opiekę medyczną także tym kobietą, których ciąża i poród nie przebiegają fizjologicznie i wymagają indywidualnego specjalistycznego podejścia do ciąży i porodu. W klinice istnieje możliwość porodu w znieczuleniu zewnątrzoponowym, po uprzednim zakwalifikowaniu pacjentki przez lekarza anestezjologa. Do dyspozycji pacjentek jest sala porodów rodzinnych, gdzie podczas porodu rodząca może przebywać z osobą towarzyszącą.

 

Położnictwo:

W salach dwu i trzyosobowych pacjentki po porodzie przebywają wspólnie ze swoimi dziećmi. Każda sala posiada stanowisko do pielęgnacji noworodka. Wyspecjalizowany personel czuwa nad prawidłowym przebiegiem połogu u matki i okresem adaptacyjnym u noworodka oraz aktywnie pomaga w karmieniu, w opiece i pielęgnacji dzieci. Oddział promuje karmienie naturalne i tworzy warunki by od pierwszych chwil życia dziecko było karmione wyłącznie piersią.

 

Patologia Ciąży:

Oddział, w którym przebywają pacjentki przyjęte do szpitala z powodu różnych chorób, dolegliwości lub komplikacji związanych z ciążą. Oddział posiada III, najwyższy stopień referencyjności i zajmuje się leczeniem najtrudniejszych przypadków w województwie. Hospitalizujemy ciężarne z zagrażającym porodem przedwczesnym, ciążą powikłaną np. nadciśnieniem tętniczym, cholestazą, cukrzycą ciężarnych, łożyskiem przodującym jak również ciężarne leczone kardiologicznie, nefrologicznie. Dysponujemy najnowszymi aparatami KTG i USG, a także systemem ciągłego, całodobowego monitoringu kardiotokograficznego.

 

Ginekologia z salą operacyjną, pododdziałem endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu:

W oddziale zajmujemy się pacjentkami, które wymagają diagnostyki i leczenia schorzeń narządu rodnego oraz z ciążą zagrożoną w pierwszych miesiącach jej trwania. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym, operacyjnym i anestezjologicznym. Zabiegi wykonujemy metodą laparoskopową i konwencjonalną.

 

Przy Klinice działa szkoła Rodzenia i Poradnia ginekologiczno-położnicza.

W planach mamy otwarcie Pracowni badań prenatalnych i echokardiografii płodowej oraz Pracowni endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.

Personel

 

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. prof. UJK Wojciech Rokita – specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista perinatologii

Z-ca Kierownika: dr n. med. Wojciech Piwoński – specjalista położnictwa i ginekologii

Z-ca Kierownika: dr n. med. Grzegorz Wydrzyński – specjalista położnictwa i ginekologii

Z-ca Kierownika: dr n. med. Grzegorz Świercz – specjalista położnictwa i ginekologii

 

Asystenci:

dr n. med. Piotr Niziurski – specjalista położnictwa i ginekologii

dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka – specjalista położnictwa i ginekologii

dr n. med. Grzegorz Piasek – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Ewa Szczurkowska-Mirecka – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Marta Stanisławska – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Mariusz Malmur – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Anna Zmelonek-Znamirowska – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Adrian Swat – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Paweł Zielonko – specjalista Io położnictwa i ginekologii

lek. med. Jakub Kowalski – młodszy asystent

lek. med. Agnieszka Szymanek – lekarz rezydent

lek. med. Daniel Wolder – lekarz rezydent

lek. med. Grzegorz Ziółkowski – lekarz rezydent

lek. med. Tomasz Domański – lekarz rezydent

 

Pielęgniarka Koordynująca Położnictwa i Ginekologii: mgr Z. Aleksandra Głuszek

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Maria Młodawska

Pielęgniarka Koordynująca Sali Porodowej: specjalistka Zofia Otwinowska

 

Całodobową opiekę nad pacjentkami sprawuje 56 położnych pracujących w systemie dwuzmianowym, w tym 3 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa poł-gin, 4 położne z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, 9 położnych z kursem w dziedzinie instrumentacji operacyjnej, 25 położnych posiada wyższe wykształcenie położnicze.

 

Personel Kliniki pracuje zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu standardami i procedurami. Zna i przestrzega Prawa Pacjenta. Prowadzi edukację pacjentek z zakresu samopielęgnacji i samoopieki. Stale podnosi kwalifikacje. Dokumentuje wykonane działania w formie pisemnej i elektronicznej.

Wykonywane zabiegi

 

Diagnostyka patologii endometrium:  zmiany podejrzane w obrazie USG lub nieprawidłowe krwawienia maciczne wymagająabrazji diagnostycznej lub biopsji aspiracyjnej, które polegają na pobraniu materiału z jamy macicy do diagnostyki histopatologicznej.

Zabiegi diagnostyczne i lecznicze szyjki macicy: zmiany na szyjce macicy takie jak nieprawidłowa grupa cytologiczna lub zmiany dysplastyczne wymagają dalszej diagnostyki, która polega na ocenie pod kolposkopem szyjki macicy i/lub pobraniu materiału do badania histopatologicznego. Leczenie polega na usunięciu zmian pętlą elektryczną (LEEP) lub amputacji szyjki macicy metodą Sturmdorfa.

Histeroskopia: wprowadzenie przez pochwę do jamy macicy kamery i obejrzenie wnętrza macicy oraz ewentualne usunięcie zmian takich jak: polip, mięśniak podśluzówkowy, nieprawidłowe endometrium,  przegrody,  zrosty.

Operacje ginekologiczne metodą laparoskopową lub klasyczną: całkowite usunięcie macicy, wycięcie nadpochwowe trzonu macicy, usunięcie guzów przydatków, wyłuszczenie mięśniaków macicy , usunięcie ciąży pozamacicznej.

Laparoskopowa diagnostyka niepłodności: ocena narządu rodnego oraz drożności jajowodów przez małe nacięcie skóry brzucha za pomocą laparoskopu

Operacje naprawcze obniżenia narządu rodnego: leczenie operacyjne polegające na chirurgicznej korekcie obniżenia ścian pochwy i macicy z ewentualnym usunięciem szyjki lub macicy. Zabieg najczęściej przeprowadzany z użyciem siatek syntetycznych, które mają na celu podwieszenie obniżonego  narządu dla uzyskania najlepszego efektu.

Diagnostyka i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu: diagnostyka oparta jest na badaniu urodynamicznym, które wykonujemy w naszej pracowni. Leczenie operacyjne polega na małym nacięciu przedniej ściany pochwy i założeniu syntetycznej taśmy podpierającej cewkę moczową (TOT lub TVT).

Operacje z zakresu onkologii ginekologicznej: operacje nowotworów szyjki macicy, trzonu macicy i jajników.

Diagnostyka prenatalna: nieinwazyjne i inwazyjne badania mające na celu wykrycie wad u płodu.

Godziny odwiedzin

 

Odwiedziny odbywają się zgodnie z Regulaminem Odwiedzin Pacjentek.