Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Logo WSzZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż od dn. 01-07-2014r funkcjonuje w naszej jednostce Oddział Chirurgii Naczyniowej, a od dn. 07-07-2014r. istnieje możliwość udzielania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chirurgii naczyniowej, które ze względu na brak umowy z NFZ-em będą udzielane w ramach Poradni Chirurgicznej.

Skierowania (od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) powinny być zatem wystawione do Poradni Chirurgicznej według rozpoznań z przedziału: I70-I79 (choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych) lub I80-I89 (choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej).

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Charakterystyka Oddziału

 

Klinika specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów z zakresu:

- chirurgii ogólnej,

- chirurgii endokrynologicznej,

- chirurgii onkologicznej,

- operacji trzustki,

- operacji przepuklin,

- pełnego zakresu zabiegów naczyniowych na tętniakach, w tym przetok tętniczo żylnych na potrzeby dializoterapii

- operacji żylaków,

- operacji z zakresu chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Personel Oddziału


Ordynator:
 prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, telefon: (41) 36-71-571

Z-ca Ordynatora: dr n. med Jerzy Krzewicki

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Wawrzycka, telefon: (41) 36-71-513, 36-71-515

Wykonywane zabiegi

 

W ramach kliniki działa pracownia endoskopowa. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt wideoendoskopowy najwyższej klasy z nowoczesną dezynfekcją sprzętu. Pracownia oferuje szereg zabiegów, wśród których wymienić można:

- tamowanie krwawień,

- oddwunastnicza papilotonia,

- ewakuacja kamieni z przewodu żółciowego,

- usuwanie polipów z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Godziny odwiedzin