Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział Chorób Wewnętrznych I rozpoczął swoją działalność 30.08.1975 roku. Oddział realizuje pełen zakres leczenia i diagnostyki w zakresie chorób wewnętrznych.

Oddział dysponuje 43 łóżkami, salami 5, 2 i 1 osobowymi.

Oddział pełni całodobowy „ostry dyżur” zapewniając pełny zakres diagnostyki i leczenia w zakresie chorób wewnętrznych.

Oddział leczy pacjentów z:
– chorobami niedokrwiennymi serca,
– ostrą i przewlekłą niewydolnością układu krążenia,
– ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego,
– chorobami układu pokarmowego,
– chorobami hematologicznymi.

Adres:
ul. Grunwaldzka 4525-736 Kielce
Telefony:
Ordynator – (41) 3671 526
Lekarze – (41) 3671 273
Pielęgniarki – (41) 3671 211

Ordynator: dr n. med. Janusz Siedlecki

Z-ca Ordynatora: lek. med. Wojciech Bankiet
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr. Dorota Jabłońska
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: Danuta Kosiak

Kadra:
6 lekarzy, w tym 2 kardiologów, 1 diabetolog, 1 reumatolog
7 lekarzy rezydentów
19 pielęgniarek
Oddział wykonuje szereg zabiegów oraz procedur medycznych wśród których wyliczyć można:
– badanie podmiotowe i przedmiotowe,
– wykonanie EKG,
– badania dna oka,
– prowadzenie akcji reanimacyjnej,
– intubacja dotchawiczna,
– kardiowersja elektryczna,
– defibrylacja,
– nakłucie tętnicy do badania gazometrycznego,
– cewnikowanie żył centralnych,
– rozmaz,
– ocena obrazu mikroskopowego,
– biopsja aspiracyjna szpiku kostnego,
– wprowadzenie zagłębnika do żołądka
 

Chorych na oddziale można odwiedzać po wizycie lekarskiej czyli od godz 12:00.