Klinika Otorynolaryngologii

Klinika nie prowadzi całodobowego ambulatorium. Lekarze pełnią dyżury według ustalonego harmonogramu, pacjenci w stanie zagrażającym życiu przyjmowani są całodobowo.

Klinika dysponuje nowoczesną aparaturą endoskopii krtani, tchawicy, oskrzeli, gardła, przełyku oraz zatok obocznych nosa.

Lekarze kliniki przyjmują pacjentów w:
– poradni otorynolaryngologicznej
– pracowni audiologicznej

W klinice funkcjonuje pododdział dziecięcy z oddzielnym węzłem sanitarnym.

Baza:
– 33 łóżka (w tym 2 izolatki i pododdział dziecięcy)
– 2 sale operacyjne (z zapleczem)
– sala opatrunkowa

Adres:
ul. Grunwaldzaka 45
25-736 Kielce

Telefony:
tel. sekretariat (41) 36-71-362
tel. gabinet ordynatora (41) 36-71-372
tel. gabinet lekarski (41) 36-71-558
tel. pielęgniarka oddziałowa (41) 36-71-363
tel. sala operacyjna (41) 36-71-528
Kierownik: dr hab. med. prof. UJK Rafał Zieliński
Z-ca Kierownika: dr n. med. Tadeusz Mierzwa
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Alina Jamrozik

– 5 lekarzy specjalistów
– 1 lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym
– 4 lekarzy w trakcie specjalizacji
– 12 pielęgniarek zatrudnionych w klinice
– 8 pielęgniarek na Sali operacyjnej kliniki
– 2 pielęgniarki w pracowni audiologicznej
– 1 pielęgniarka w poradni ORL

W klinice wykonuje się:
– operacje migdałków podniebiennych
– operacje przegrody nosa i zatok obocznych nosa wraz z operacjami polipów (nowoczesną metodą FESS)
– operacje guzów łagodnych szyi i krtani
– operacje onkologiczne – w zakresie chirurgii głowy i szyi
– jako jedyna klinika w województwie świętokrzyskim przeprowadzamy operacje otologiczne
– aktualnie klinika negocjuje z NFZ rozpoczęcie zabiegów operacyjnych nowoczesna metodą polegającą na wszczepianiu implantów BAHA

Laryngologia 9 Laryngologia 1

Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach od 14:00 do 18:00. Dodatkowo, w przypadku pacjentów poruszających się samodzielnie, istnieje możliwość odwiedzin w godzinach innych niż wyznaczone, za zgodą personelu oddziału.
Apel lekarzy Otorynolaryngologów
Specjaliści z Kliniki Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach apelują do pacjentów i lekarzy, by nie traktowali ich oddziału, jak ambulatorium. Do jednostki trafiają chorzy z dolegliwościami, które powinny być leczone w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Do tego, przywożeni są pacjenci z najodleglejszych powiatów województwa świętokrzyskiego, mimo że oddziały laryngologiczne działają w kilku innych miastach regionu.Doktor nauk medycznych Tadeusz Mierzwa – kierownik Kliniki Otorynolaryngologii WSzZ w Kielcach podkreśla, że na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kielcach powinny trafiać jedynie przypadki w stanach zagrożenia życia. Tymczasem do podległej mu kliniki kierowane są osoby wymagające konsultacji związanych np. z zapaleniem uszu, gardła czy z zalegającą woskowiną. – Trafiają do nas takie przypadki, które powinny być leczone w POZ – podkreśla doktor Mierzwa i informuje, że dziennie konsultacji laryngolodzy w WSzZ jest kilkadziesiąt. Lekarz informuje, że chorych z drobniejszymi schorzeniami należy kierować także do poradni laryngologicznych, które powinny pracować w godzinach popołudniowych.Do Kliniki Otorynolaryngologii w Kielcach przywożeni są pacjenci z kilku powiatów regionu, nie tylko z kieleckiego, ale i m.in.: z buskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego czy włoszczowskiego. Z szacunków wynika, że laryngolodzy z WSzZ mają pod opieką połowę mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Tymczasem oddziały laryngologiczne działają też w szpitalach w : Końskich, Skarżysku – Kamiennej, Sandomierzu, Staszowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Chorymi onkologicznie zajmuje się Świętokrzyskie Centrum Onkologii. W Klinice Otorynolaryngologii WSzZ w Kielcach nie jest zatrudniony chirurg szczękowo-twarzowy. Zatem pacjenci z takimi problemami powinni trafiać w inne miejsce.Specjaliści z Kliniki Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach apelują do pacjentów i lekarzy, by nie traktowali ich oddziału, jak ambulatorium. Do jednostki trafiają chorzy z dolegliwościami, które powinny być leczone w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Do tego, przywożeni są pacjenci z najodleglejszych powiatów województwa świętokrzyskiego, mimo że oddziały laryngologiczne działają w kilku innych miastach regionu.Doktor nauk medycznych Tadeusz Mierzwa – kierownik Kliniki Otorynolaryngologii WSzZ w Kielcach podkreśla, że na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kielcach powinny trafiać jedynie przypadki w stanach zagrożenia życia. Tymczasem do podległej mu kliniki kierowane są osoby wymagające konsultacji związanych np. z zapaleniem uszu, gardła czy z zalegającą woskowiną. – Trafiają do nas takie przypadki, które powinny być leczone w POZ – podkreśla doktor Mierzwa i informuje, że dziennie konsultacji laryngolodzy w WSzZ jest kilkadziesiąt. Lekarz informuje, że chorych z drobniejszymi schorzeniami należy kierować także do poradni laryngologicznych, które powinny pracować w godzinach popołudniowych.Do Kliniki Otorynolaryngologii w Kielcach przywożeni są pacjenci z kilku powiatów regionu, nie tylko z kieleckiego, ale i m.in.: z buskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego czy włoszczowskiego. Z szacunków wynika, że laryngolodzy z WSzZ mają pod opieką połowę mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Tymczasem oddziały laryngologiczne działają też w szpitalach w : Końskich, Skarżysku – Kamiennej, Sandomierzu, Staszowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Chorymi onkologicznie zajmuje się Świętokrzyskie Centrum Onkologii. W Klinice Otorynolaryngologii WSzZ w Kielcach nie jest zatrudniony chirurg szczękowo-twarzowy. Zatem pacjenci z takimi problemami powinni trafiać w inne miejsce.