Klinika Nefrologii

Klinika Nefrologii przyjmuje pacjentów dorosłych. Świadczenia diagnostyczne i leczenie ukierunkowane są na schorzenia z zakresu nefrologii. W Klinice wykonuje się pełną diagnostykę i leczenie schorzeń pierwotnych i wtórnych nerek.
Klinika dysponuje 20 łóżkami. W strukturze Kliniki mieści się: Ośrodek Dializ z 16 stanowiskami do hemodializ oraz Ośrodek Dializ Otrzewnowych. Klinika współpracuje z Poradnią Nefrologiczną (gdzie lekarze prowadzą wstępną diagnostykę, opiekę pozaszpitalną oraz konsultacje na rzecz pacjentów z regionu) z Poradnią Urologiczną oraz z zespołem chirurgów naczyniowych.

nefrologia 1   nefrologia 2

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Personel lekarski:
Kierownik: dr hab. n. med. prof. UJK,  spec. nefrolog, chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej Andrzej Jaroszyński
dr n. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Krzysztof Bidas – zastępca kierownika
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Grzegorz Gwóźdź
dr n. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Paweł Wróbel
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Magdalena Syska
lek. med. spec. chorób wewnętrznych Alejandro Coloma
lek. med. Agnieszka Zawadzka-Domańska
lek. med. Michalina Zagańczyk
lek. med. Katarzyna Kuźmiak
lek. med. Paweł Pietruszewski

Personel pielęgniarski składający się z 26 pielęgniarek:
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Iwona Feigel
6 magistrów pielęgniarstwa
6 pielęgniarek ze specjalizacja z Pielęgniarstwa Zachowawczego
14 pielęgniarek dyplomowanych
3 techników oraz 2 dezynfektorów.

IMG_0436  nefrologia

W Klinice wykonuje się:
– kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę nad chorymi z kłębuszkowym zapaleniem nerek
– leczenie nerkozastępcze przy pomocy przewlekłej hemodializoterapii lub ambulatoryjnych dializ otrzewnowych w systemie CADO i ADO
– leczenie powikłań nerkowych choroby nadciśnieniowej
– leczenie zachowawcze kamicy dróg moczowych oraz powikłań infekcji układu moczowego
– leczenie i zapobieganie progresji nefropatii cukrzycowej i torbielowatości nerek
– zabiegi LDL – aferezy
– zabiegi plazmaferezy
– przygotowania do przeszczepu nerek oraz opieka nad pacjentem po przeszczepie.

Chorych można odwiedzać po wizycie lekarskiej do godziny 20:00.