Klinika Chorób Wewnętrznych

Klinika Chorób Wewnętrznych jest pełnoprofilowym oddziałem klinicznym prowadzącym diagnostykę i leczenie schorzeń internistycznych, która rozpoczęła swoją działalność w 1975 roku w ramach WSzZ w Kielcach. Poprzednimi kierownikami Kliniki byli dr n. med. Władysław Wojtasik, dr n. med. Lidia Cheba oraz lek. Paloma Kryczka.
Klinika pełni całodobowy ostry dyżur internistyczny dla SOR szpitala w parzyste dni miesiąca. W Klinice znajduje się 30 łóżek na salach 2, 3 i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Klinika prowadzi szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych (9 miejsc szkoleniowych) oraz diabetologii (3 miejsca szkoleniowe).
W klinice prowadzona jest także dydaktyka dla studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

Lekarze kliniki udzielają porad i konsultacji w Poradni Chorób Metabolicznych oraz Poradni Endokrynologicznej. Klinika prowadzi szeroką działalność edukacyjną dla pacjentów w zakresie zasad zdrowego stylu życia, zasad odżywiania, umiejętności akceptacji i funkcjonowania z chorobą.

 

Kadra:
8 lekarzy, w tym 2 diabetologów, 1 reumatolog i 1 kardiolog
3 lekarzy rezydentów
16 pielęgniarek

 

Prof. UJK, dr hab. med. Zbigniew Siudak jest wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018), laureatem nagrody Prezydenta Miasta Krakowa (2010) oraz Polskiej Akademii Nauk (2009), W 2017 roku uzyskał tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). W latach 2015 – 2017 był sekretarzem Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a w latach 2009-2011 członkiem Scientific Programme Committee EAPCI ESC.
Jest autorem ponad 90 publikacji z łącznym IF>200 oraz indeksem Hirscha=15, członkiem komitetów naukowych czasopism Advances in Interventional Cardiology oraz Studia Medyczne.

Lek. Magdalena Dolecka – Ślusarczyk jest zastępcą przewodniczącego świętokrzyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

 

Telefony:
Kierownik (41) 36 71 423
pokój lekarski (41) 36 71 312 / (41) 36 71 423
dyżurka pielęgniarek (41) 36 71 522

 

Kierownik: Prof. UJK, dr hab. med. Zbigniew Siudak, FESC
Z-ca Kierownika: lek. Iwona Majewicz-Pietras
Z-ca Kierownika: dr n. med. Michał Zabojszcz
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Bożena Czyż
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Marta Usnarska

 

Odwiedziny w Klinice odbywają się od godziny 13:00.
Kierownik Kliniki udziela informacji codziennie w godz. 13-14.