Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach liczy 66 łóżek. Kierownikiem Kliniki jest prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Profesor Stanisław Głuszek od maja 2007r. był Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 01.10.2015 – Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, a od 1.10.2016 pełni funkcję Prorektora do spraw Medycznych UJK.

Zespół rozwija się zawodowo i naukowo w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej i endokrynologicznej, a także pielęgniarstwa chirurgicznego, o czym świadczą publikacje, aktywność naukowa na zjazdach oraz szeroka aktywność zawodowa w regionie świętokrzyskim.

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
W Klinice zatrudnionych jest 13 lekarzy (z Kierownikiem) w tym 4 specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej i ogólnej, 11 specjalistów chirurgii ogólnej oraz 6 rezydentów.

W Klinice pracują niżej wymienieni lekarze:
prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Kierownik Kliniki
dr n. med. Marta Kot – Z-ca kierownika
dr n. med. Jerzy Krzewicki
lek. Wiesław Sitnik
lek. Sławomir Szafran
lek. Bartłomiej Kotucha
lek. Jan Deneka
lek. Sylwia Zagórska
lek. Przemysław Znamirowski
lek. Jakub Kuchinka
lek. Mariusz Uss

W ramach rezydentury odbywa specjalizację 6 lekarzy:
lek. Agata Szymankiewicz
lek. Michalina Piasek
lek. Piotr Bryk
lek. Tomasz Korzeluch
lek. Łukasz Nawacki
lek. Piotr Brzeziński

 

 

 

Pielęgniarką Koordynującą Kliniki Chirurgii jest mgr Iwona Wawrzycka (nr tel. 413671573). W skład kadry pielęgniarskiej wchodzi 38 pielęgniarek, w tym 15 z tytułem magistra pielęgniarstwa, 7 specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, 1 w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, 4 pielęgniarki po studiach podyplomowych na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej wykonuje się szeroki zakres zabiegów z zakresu:
– chirurgii ogólnej;
– chirurgii onkologicznej;
– urazowej;
– chirurgii bariatrycznej;
– chirurgii laparoskopowej.

Klinika posiada wyposażenie w sprzęt do realizacji pełnego zakresu chirurgii laparoskopowej i onkologicznej w tym m.in. aparat LigaSure, nóż ultradźwiękowy, argon, staplery, aparat do termoablacji (CoolTIP).

Kierownik Kliniki specjalizuje się w chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego:
– raka przełyku;
– raka połączenia żołądkowo-przełykowego;
– raka żołądka;
– raka trzustki;
– wykonuje również resekcje wątroby ze wskazań onkologicznych.

Jest promotorem 11 doktoratów.

Klinika, we współpracy z Zakładem Radiologii i Pracownią Endoskopii dysponuje możliwością wykonania szeregu badań diagnostycznych, takich jak:
– USG narządów jamy brzusznej i miednicy;
– badania śródoperacyjne USG, EUS;
– USG Doppler (badanie naczyń krwionośnych);
– NMR – rezonans magnetyczny;
– tomografia komputerowa z wszelkimi dostępnymi opcjami diagnostycznymi;
– badania radiologiczne klasyczne (radiologia żołądkowa, dwunastnicy, jelita grubego);
– diagnostyka endoskopowa z enteroskopią, EUS;
– ECPW (badanie przewodów żółciowych i trzustkowych z możliwością endoskopowego usunięcia złogów, protezowania).

W obrębie Kliniki umieszczona jest Pracownia Endoskopowa wyposażona w sprzęt endoskopowy do badań i zabiegów endoskopowych (gastroskop, duodenoskop, kolonoskop, gastroduodenoskop, enteroskop, EUS) wraz z oprzyrządowaniem do endoskopowego usuwania zmian chorobowych (np. polipów) z przewodu pokarmowego (z żołądka, z jelita grubego), protezowania przełyku. Klinika dysponuje również trzema laparoskopami oraz aparatem do krioterapii (leczenie przy użyciu niskich temperatur np. żylaków kończyn dolnych, łagodnych zmian skórnych, a także bezkrwawe leczenie żylaków odbytu). W Klinice wykonuje się około 2000 zabiegów rocznie.

Należą do nich:
– operacje tarczycy – zarówno w chorobach łagodnych jak i nowotworowych;
– operacje piersi – usuwanie łagodnych guzów nowotworowych oraz operacji raka piersi; w przypadku tych ostatnich wykonuje się również zabiegi oszczędzające pierś (BCT);
– różnego rodzaju operacje na przewodzie pokarmowym;
– rozległe operacje przełyku i żołądka w przypadku schorzeń nowotworowych tych narządów;
– resekcje wątroby;
– resekcje trzustki;
– operacje na jelicie grubym – głównie w przypadku schorzeń nowotworowych, ale również w przypadku chorób zapalnych czy łagodnych polipów; operacje te odbywają się przy użyciu szwów mechanicznych, tzw. staplerów, które często pozwalają unikną wytworzenia odbytu sztucznego, zwłaszcza w przypadku nowotworów złośliwych odbytnicy;

w szerokim zakresie:
– wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną i laparoskopową;
– operacje przepuklin brzusznych – zarówno sposobami klasycznymi, z użyciem siatek jak i metodą laparoskopową;
– operacje żylaków kończyn dolnych;
– operacje schorzeń odbytu: nowotworów odbytu, żylaków odbytu, przetok odbytu;
– operacje z zakresu powłok ciała nowotworów skóry.

W Klinice dynamicznie rozwijane są metody chirurgii małoinwazyjnej oprócz operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego oraz operacji przepuklin szeroko stosuje się diagnostykę laparoskopową; ponadto zespół chirurgiczny wykonuje laparoskopowe zabiegi z powodu chorób zapalnych i nowotworów jelita grubego oraz operacje bariatryczne (opaska żołądkowa, rękawowa resekcja żołądka, operacje wyłącznie żołądka sposobem Roux en Y).

Klinika posiada nominację jako:
– Ośrodek Referencyjny Szkolenia podstawowego Wideochirurgii
– Szkoleń w zakresie Chirurgii Jelita Grubego.

Kierownik Kliniki wraz z zespołem posiada istotne doświadczenie w województwie w zakresie chirurgii wątroby i trzustki oraz chirurgii nowotworów przełyku i żołądka.

W Klinice wykonuje się również wiele operacji w trybie tzw. doraźnym, czyli w przypadku, kiedy chory zgłosi się ze schorzeniem wymagającym natychmiastowej interwencji chirurgicznej, w tym duża część chorych z powikłaniami chorób nowotworowych.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej w kwalifikacji chorych do planowych zabiegów operacyjnych i opiece pooperacyjnej.

Kierownik i lekarze kliniki podnoszą stale swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach doskonalących, zjazdach i sympozjach naukowych.

W ciągu roku ukazuje się około 15-20 publikacji z Oddziału w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym m.in. dotyczącym chirurgii nowotworów.

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie.

Informacje o stanie chorych udziela prof. Stanisław Głuszek od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 14:00.

Sekretariat Kliniki czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:35, numer telefonu do sekretariatu: 413671571.