Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej (KAiITD) stanowi strategiczny i wielozadaniowy element struktury organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii składający się z następujących struktur:

  • Intensywna Terapia,
  •  Anestezjologia,
  • Sala Nadzoru Powybudzeniowego,
  • Anestezjologiczna Poradnia Konsultacyjna

 

KAiITD - 5 KAiITD IT - 8

 

INTENSYWNA TERAPIA

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej leczone są dzieci krytycznie chore, z ostrą niewydolnością wielonarządową dotyczącą oddychania, krążenia i nerek, w tym z ciężką sepsą, we wstrząsie septycznym – w wieku od najwcześniejszych dni do 18 roku życia.

Leczone są także dzieci w stanach nagłego zaostrzenia objawów nieuleczalnej i przewlekle postępującej choroby (wrodzonej lub nabytej), ograniczającej życiowe funkcjonowanie.

We współpracy z innymi specjalistami oraz Inspektorem d/s Społecznych ŚCP, zespół KAiITD koordynuje kwalifikowanie i przygotowywanie tak ciężko chorych dzieci do objęcia zintegrowaną opieką paliatywną w zakresie: przewlekłej wentylacji domowej, żywienia dojelitowego w warunkach domowych, domowej opieki paliatywnej.

 

Izolatka - 2 Izolatka - 1

Sala zabiegowa IT - 7 Sala Zabiegowa IT - 2 Sala Zabiegowa - 6

ANESTEZJOLOGIA

Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej przeprowadza znieczulenia dzieci zakwalifikowanych do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w obrębie Bloku Operacyjnego i Pracowni Tomografii Komputerowej w Świetokrzyskim Centrum Pediatrii.

SALA NADZORU POWYBUDZENIOWEGO

W celu optymalizacji bezpieczeństwa okołooperacyjnego, po zakończeniu operacji, dzieci przyjmowane są na Salę Nadzoru Powybudzeniowego znajdującą się bezpośrednio obok sal operacyjnych w obrębie Bloku Operacyjnego.

Następnie dzieci przekazywane są na oddziały macierzyste.

 

 

Sala Nadzoru Poznieczuleniowego 3 Sala Nadzoru Poznieczuleniowego 4

 

KONSULTACYJNA PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA (KPA) dla DZIECI.

Lekarze specjaliści w/d anestezjologii i intensywnej terapii przeprowadzają kwalifikacje dzieci wymagających znieczulenia i/lub analgosedacji do planowanych operacji, oraz planowych badań diagnostyczno-leczniczych (jak badania TK, gastroskopia, kolonoskopia, inne).

 

Anestezjologiczna Poradnia Konsultacyjna

W Świętokrzyskim Centrum Pediatrii:

Pierwsza konsultacja anestezjologiczna:

Dzieci wymagające znieczulenia lub analgosedacji konsultowane są przez anestezjologa w KPA w dniu zgłoszenia się pacjenta do jednej ze specjalistycznych poradni: chirurgicznej, urologicznej, ortopedycznej, pediatrycznej, oraz dzieci, które kierowane są bezpośrednio z Izby Przyjęć i/lub z odpowiednich oddziałów pediatrycznych.

Druga konsultacja anestezjologiczna:

Zgodnie z zasadami optymalizacji bezpieczeństwa znieczulenia, odbywa się w dniu wyznaczonego zabiegu.

Poradnia

DYDAKTYKA:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci realizuje program zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz staże kierunkowe w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej dla lekarzy i pielęgniarek.

ZESPÓŁ LEKARZY KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII:

Kierownik KAiITD:

dr n.med Małgorzata Szerla lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca kierownika KAiITD:

Anna Nowakowska-Kurek lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Zespół lekarski:

Anna Zielińska lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Anna Wydrych-Babicz lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Agnieszka Radosińska lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Katarzyna Piestrzyńska lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Joanna Szewc lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Jacek Janowski lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii, Koordynator Świętokrzyski Programu Wentylacji Domowej.
ZESPÓL PIELĘGNIARSKI

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Małgorzata Stachura

Zastępca pielęgniarki koordynującej:

piel. lic. Iwona Sarnecka

Zespół pielęgniarek anestezjologicznych liczy 30 osób: 7 – z tytułem magistra pielęgniarstwa, 16 – z tytułem licencjata ( w tym jedna osoba z tytułem magistra pedagogiki oraz jedna z tytułem magistra zdrowia publicznego), 6 – w trakcie studiów magisterskich , 22 – ukończyły kurs kwalifikacyjny w/d anestezjologii i intensywnej opieki, 5 – ukończyły specjalizację w/d anestezjologii i intensywnej opieki, 2 – w trakcie kursu kwalifikacyjnego w/d anestezjologii i intensywnej opieki.
Osoby konsultujące i współpracujące z KAiITD:

Michał Domagała lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista w/d toksykologii klinicznej (szczególne zainteresowania anestezja regionalna) – Specjalistyczny Szpital św. Łukasza w Końskich;

Paweł Piróg lek. specjalista w/d chirurgii klatki piersiowej – Świętokrzyskie Centrum Onkologii;

dr n. med. Maciej Sikora lek. specjalista w/d chirurgii szczękowo-twarzowej – SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach;

Marcin Sielski lek. specjalista w/d chirurgii szczękowo-twarzowej – SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach;

Beata Gwara lek. stomatolog – Prywatny Gabinet Lekarski

Tomasz Szcześniak lek. Specjalista otolaryngologii – Klinika Otolaryngologii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Jacek Stypuła dr n. med. specjalista w/d neurochirurgii – Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Jacek Dreczka lek. specjalista w/d neurochirurgii – Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Igor Szydłowski lek. specjalista w/d neurochirurgii – Klinika Neurochirurgii I Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Arkadiusz Michaluk lek. specjalista neurochirurgii – Klinika Neurochirurgii I Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Anna Walczyk lek. specjalista chorób oczu – Klinika Okulistyki wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Joanna Haratym lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii – Świętokrzyskie Centrum Onkologii;

Anna Kozłowska lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kiecach;

Tomasz Buda lek specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kiecach;

Dominika Polańska lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kiecach;

Paulina Wołowiec-Góra lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze;

Karolina Kabała-Adami lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii – Specjalistyczny Szpital św. Łukasza w Końskich;

Karolina Wadelik lek. anestezjolog w trakcie specjalizacji – PZOZ Szpitala w Starachowicach.

Wojciech Gola lek. anestezjolog w trakcie specjalizacji (szczególne zainteresowania anestezja regionalna) – Specjalistyczny Szpital św. Łukasza w Końskich;

Piotr Chojnacki lek. anestezjolog w trakcie specjalizacji

Maciej Chróściel lek. anestezjolog w trakcie specjalizacji

mgr Iwona Widłak inspektor ds. Społecznych