Realizowane projekty

5 czerwca 2015

  „Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem   na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.”   Projekt zrealizowany z Działania 5.1. Przedmiotem projektu była przebudowa i doposażenie Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach .Wybudowano i zmodernizowano łącznie  7355 m2 powierzchni , zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowych i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki Zakres rzeczowy przebudowy obejmował  roboty w branżach ogólnobudowlanych oraz  instalacyjnych .Przystosowano pomieszczenia  poradni neurologicznej oraz  Oddziału do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie meblowe i biurowe.     Kwota całkowita                    13 118 611,59 zł Dofinansowanie z EFRR       6 998 779,28 zł

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin