Realizowane projekty

9 października 2017

I. Informacje ogólne:

a) Nazwa: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach b) Lokalizacja: kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem. c) Czas realizacji: III kw. 2018 roku. d) Wartość projektu:

Wartość całkowita: 11.983.102,00 zł

Wartość dofinansowania: 8.500.00,00 zł

 

II. Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infra...

Opublikowano w Bez kategorii, projekty unijne przez admin
5 lutego 2017

  „Rola innowacyjnych systemów telemonitorowania w procesie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej oraz powrocie chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej”   Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Działanie 2.1. „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”. Projekt swoim działaniem objął zakup sprzętu: – stacjonarne monitory funkcji życiowych; – telemetryczne monitory funkcji życiowych; – stacja centralnego monitorowania wraz ze stacją poglądową; – defibrylatory z funkcją synchronizacji z monitorem funkcji życiowych; – elektrokardiografy; – system holterowski; – echokardiograf wysokiej klasy; – polisomnograf; – aparat do prędkości fali tętna i ciśnienia centralnego; – aparat do oceny wskaźnika kostkowo-ramiennego. Bezpośrednim efektem realizacji Projektu było zmodernizowanie laboratorium badawczego, zakupienie nowej aparatury naukowo-badawczej oraz wdrożenie nowej zmodernizowanej usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.   Wartość projektu: 2 098 480,00 zł Kwota dofinansowania: 1 783 708,00 z...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
5 stycznia 2017

  „Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii  szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”   Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Działanie 2.1. Rozwój innowacyjności oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”. Przedmiotem Projektu  było wyposażenie I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii w nowoczesny sprzęt medyczny. Stworzyło to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo technologiczna i badawczo-rozwojowa, z której korzystają takie instytucje, jak: WszZ w Kielcach, UJK w Kielcach przeprowadzające badania naukowe oraz RCN-T jako instytucja otoczenia biznesu wprowadzająca wyniki tych badań do firm zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych należących do RCN-T w Podzamczu koło Chęcin.   Wartość projektu: 3 365 000,00 zł 85 % dofinansowania z Funduszy Europejskich

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin
5 kwietnia 2016

  „Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla działu diagnostyki obrazowej”   Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Działanie nr 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”. Projekt swoim działaniem objął zakup sprzętu: – aparat USG klasy Premium z elastografią i mikrozwapnieniami oraz głowicami; – aparat USG z linią do badań naczyń i stawów; – aparat USG dla potrzeb Neurologii z głowicami; – aparat RTG kostno-płucny z zawieszeniem sufitowym; – aparat RTG ze ścianką bucky z zawieszeniem sufitowym; – aparat RTG ze ścianką bucky z kolumną; – aparat przyłóżkowy; – skanery ze stacjami; – kasety i oprogramowanie do skanerów. Realizacja Projektu przyczyniła się do poprawy jakości świadczonych usług wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność oraz transfer nowoczesnej technologii i wiedzy jak również  do wykorzystania sprzętu i aparatury w celach badawczych nad wdrożeniem nowych metod leczenia.   Wartość projektu : 3 139 000,00 złOpublikowano w projekty unijne przez admin

5 lutego 2016

  „Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii”   Projekt zrealizowany z Działania 2.1. Przedmiotem projektu było  wyposażenie oddziałów kardiochirurgii oraz neurochirurgii w nowoczesny sprzęt medyczny  dzięki czemu zmodernizowane zostały  dwa oddziały Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Stworzyło  to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo – technologiczna i badawczo – rozwojowa.         Kwota całkowita: 3 003 456,95 zł       Dofinansowanie z EFRR:  2 552 938,41 zł 

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin
5 grudnia 2015

„Remont lądowiska dla helikopterów przy WSZ w Kielcach mający na celu dostosowania do obowiązujących przepisów”      Lądowisko przeznaczone jest dla śmigłowców użytkowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: Agusta Westland, Mi-2, Sokół, Eurocopter EC135. Lądowisko na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w chwili obecnej jest jedynym tego typu obiektem na terenie miasta i stanowi zaplecze dla oddziału SOR, jak również dla oddziału innych placówek opieki zdrowotnej z terenu Kielce i okolic.     Kwota całkowita                    1 046 934,00 zł   Dofinansowanie z EFRR        822 597,11 zł

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

  I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 1. Informacje ogólne a) Nazwa Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem b) Lokalizacja Obiekt w , którym zlokalizowane są oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach i znajduje się w kompleksie obiektów opieki zdrowotnej. W pobliżu szpitala, lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują się następujące obiekty powiązane ze Służbą Zdrowia: – Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, – Świętokrzyskie Centrum Neurologii – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. c) Czas realizacji – lata 2014 / 2015 d) Wartość projektu 32 837 990,00 PLN – roboty budowlano-montażowe. 22 805 582,51 PLN – wyposażenie Oddziałów Pediatrycznych. 56 276 413,51 PLN – łączna wartość projektu. e) Źródła finansowania Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotacja z EFRR w 70 % f) Przeznaczenie i zasadność realizacji Zadaniem oddziałów pediatrycznych ...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

  „e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. partnerzy   Podmioty biorące udział w przedsięwzięciu:   – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – Wojewódzki Ośrodek Medycyny ...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Przedmiot projektu: Budowa Oddziału Neurochirurgii. Cel projektu: – wybudowanie 1446,64 m² powierzchni użytkowej – skrócenie czasu obsługi pacjenta – powstanie nowych łóżek dla pacjentów Oddziału – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – utworzenie nowych miejsc pracy – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – zakup nowoczesnej aparatury neurochirurgicznej i wyposażenia – dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych Termin zakończenia realizacji projektu: 16.08.2010 r.

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Przedmiot projektu: Nadbudowa , rozbudowa i przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii. Cel projektu: – wybudowanie 2030,17 m² powierzchni użytkowej – zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów Oddziału – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – zakup nowoczesnej aparatury kardiochirurgicznej i wyposażenia – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – skrócenie czasu obsługi pacjenta – dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – utworzenie nowych miejsc pracy Termin zakończenia realizacji projektu: 16.08. 2010 r.

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin