Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 
Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.
Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.
Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.
Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
Poradnia Chirurgii Urazowo-Otopedycznej wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Poradnia znajduje sie w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, skrzydło B na parterze (stara Izba Przyjęć) przy ul. Grunwaldzkiej 45. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-566.
 
Kierownik: lek. med. Bogusław Kupis
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek
 
Lekarze przyjmujący Pacjentów:
Waldemar Penconek
Paweł Skowronek
Paweł Olszewski
Arkadiusz Madej
Przemysław Łosiak
Rafał Wójcicki
Piotr Kępski
Paweł Sawiński
Zbigniew Milewski
Romuald German
Grzegorz Salwa
Cezary Klank
 
Poradnia świadczy usługi z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej.
 
Poniedziałek: 13.00 – 19.00
Wtorek: 7.00 – 19.00
Środa: 13.00 – 19.00
Czwartek: 7.00 – 19.00
Rejestracja telefoniczna prowadzona jest w poniedziałki i środy, w godzinach 10.25-18 oraz we wtorki i czwartki, w godzinach 7-14.35.