Polityka jakości

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest wysokospecjalistyczną placówką leczącą pacjentów miasta i województwa świętokrzyskiego oraz przypadki losowe z terenu całego kraju, a nawet z zagranicy.

 

Celem naszym jest ciągłe doskonalenie metod przywracania zdrowia i ratowania życia ludzkiego oraz zapobiegania chorobom. Jako wysokospecjalistyczna placówka, maksymalnie dążymy do zapewnienia wszystkim pacjentom kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie profesjonalnym w atmosferze życzliwości i przyjaznym otoczeniu, łagodzącym cierpienie i rozłąkę z najbliższymi.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przyjmuje na siebie zobowiązania:
– do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi nas przepisami, oczekiwaniami i potrzebami pacjentów,
– do systematycznego uzupełniania, doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników, uświadamiania ich roli oraz angażowania do działań na rzecz poprawy, jakości opieki medycznej nad pacjentem,
– do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów,
– do stwarzania i doskonalenia atmosfery szacunku w stosunku do pacjentów, ich rodzin, jak również wśród personelu do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji tej polityki, a pracowników do jej przestrzegania.