Oferty pracy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach pilnie poszukuje specjalistów w różnych dziedzinach medycyny:

– neurologów (zarówno dziecięcych, jak i leczących osoby dorosłe)

– gastroenterologa dziecięcego

– nefrologów

– specjalistów chorób zakaźnych ( dziecięcych i leczących osoby dorosłe)

– neonatologów

– pediatrów

– endokrynologów

– internistów ( lekarze tej specjalności są potrzebni nie tylko na oddziałach chorób wewnętrznych, ale i w Klinikach: Nefrologii oraz Chorób Zakaźnych)

– specjalistów rehabilitacji

Lekarzy zainteresowanych pracą w Szpitalu Zespolonym w Kielcach prosimy o kontakt z Działem Kadr i Szkolenia placówki.

 

21 sierpnia 2017

Marzenia kilkorga chorych onkologicznie dzieci zostaną spełnione dzięki koncertowi charytatywnemu, który 2 września odbędzie się w amfiteatrze na kieleckiej Kadzielni. Będzie to już kolejna edycja wydarzenia współorganizowanego od lat przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. 2 września, o godzinie 19, na kieleckiej Kadzielni wystąpią:  Sylwia Grzeszczak i Zakopower. Za część dochodu z koncertu, zakupione zostaną prezenty dla małych pacjentów Oddziału Onkologii i Hematologii  Dziecięcej WSzZ. W ubiegłym roku, obdarowano pięciu chłopców leczonych w tym miejscu. Wymorzone upominki odebrali na scenie, przed rozpoczęciem koncertu. Dzięki uprzejmości „Echa Dnia”, prezenty otrzymali także wówczas mali pacjenci innych oddziałów pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Tegoroczny koncert będzie 15. edycją charytatywnego wydarzenia. Przez lata, dzięki dochodowi z imprezy, udało się sprawić radość dziesiątkom dzieci.      

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
18 sierpnia 2017

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach ma powstać gabinet leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Pieniądze na ten cel przekaże Ministerstwo Zdrowia. Gabinet zostanie wyposażony m.in.: w podologiczny fotel zabiegowy, zestaw do badania neuropatii, komplet podstawowych narzędzi chirurgicznych i komputer z oprogramowaniem. Łączna wartość projektu wyniesie 46 tysięcy złotych, a dofinansowanie z ministerialnego Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018 to kwota 39 tysięcy 100 złotych – informuje Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w WSzZ. Zespół stopy cukrzycowej to jedno z najczęstszych powikłań cukrzycy. Nieleczone schorzenie może prowadzić nawet do amputacji kończyn.  

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
2 sierpnia 2017

Profesor Piotr Czauderna – kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego operował wspólnie z chirurgami dziecięcymi z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 2 sierpnia, profesor wziął udział w dwóch, trudnych zabiegach. Pod przewodnictwem uznanego specjalisty, uważanego za jednego z najwybitniejszych chirurgów dziecięcych w Polsce, zoperowane zostały dwie dziewczynki – jedna z torbielą w śledzionie, druga z torbielą w nadnerczu. Profesor Piotr Czauderna w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach gościł po raz trzeci, ale pierwszy raz wziął udział w zabiegach. Profesor podkreślił, że z kielecką kliniką współpracuje regularnie. – Jest to bardzo ważne, szczególnie w zakresie trudniejszych i rzadszych przypadków. Praktykuje się tak na  całym świeci, nie tylko w Polsce.  Dzisiejsze środki komunikacji elektronicznej umożliwiają  przekazywanie zdjęć, więc te konsultacje, telekonsultacje są dużo łatwiejsze do zorganizowania, niż w przeszłości – stwierdził Piotr Czauderna. Jak dodał, w Polsce jest zaledwie około 300 chirurgów dziecięcych, a  tylko część z nich zajmuje się przypadkami bardziej zaawansowanymi, do tego cechą tej dziedziny medycyny jest fakt, że jest bardzo obszerna, nie m...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
28 lipca 2017

W regionie zaczyna brakować krwi. Odczuwa to już Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, dlatego w placówce – na razie nieznacznie – ograniczana jest liczba wydawanych do klinik jednostek krwi. – Ograniczamy ilości do przetoczeń grup minusowych i A plus – przyznaje Grażyna Brąglewicz, kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi w WSzZ w Kielcach. Jak zaznacza, nie ma jeszcze problemu z zabezpieczeniem zabiegów. Operacje nie muszą być z powodu braków przekładane. Ograniczenia liczby przekazywanych jednostek krwi dotyczą pacjentów, którzy mogą na nią poczekać. – Dobowo, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach dobowo, przygotować do transfuzji trzeba około 30 jednostek krwi – jedna jednostka to jeden dawca – wyjaśnia Grażyna Brąglewicz. Najwięcej krwi zużywa Klinika Kardiochirurgii, Chirurgii Naczyniowej i inne oddziały zabiegowe. Potrzebują jej także noworodki z intensywnej terapii oraz kobiety, których porody przebiegają z powikłaniami. To dla ratowania życia niemowląt i matek, w szpitalu muszą być zawsze zabezpieczone co najmniej dwie jednostki O Rh minus i osocze AB. Zwłaszcza, że życie noworodków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym jest ratowane często, gdyż Klinika Położnictwa i Ginekologii oraz Neonatologia w placówce posiadają III, najwyższy poziom referencyjności, co w...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
27 lipca 2017

Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach został przyznany Certyfikat Akredytacyjny. 27 lipca, uroczyście wręczył go dyrektorowi placówki, wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Z udziałem Podsekretarza Stanu i kilkudziesięciu zaproszonych gości otwarto także, po generalnym remoncie, Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ. Marek Tombarkiewicz podkreślił, że Certyfikat Akredytacyjny jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczeń udzielanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Aby uzyskać akredytację, placówka musi spełnić 75 procent z ponad 220 standardów. Przegląd akredytacyjny jest bardzo szeroki, drobiazgowy, obejmuje 15 działów i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania szpitala, w tym na poziomie medycznym. – Jest to jedyny system jakości dostosowany do medycyny – stwierdził wiceminister i zapowiedział, że szpitale posiadające certyfikaty będą otrzymywać więcej pieniędzy. – Jeżeli się uda, to od roku 2018 będziemy chcieli premiować posiadanie akredytacji. Rozważamy między 1, a 2 procent wartości ryczałtu, czyli są to, w przypadku takich placówek, jak Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, bardzo duże pieniądze w skali roku – powiedział wiceminister Tombarkiewicz. Jednocześnie zaznaczył, że resort zdrowia intensywnie pracuje nad ustawą o jakości...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
21 lipca 2017

Od kilku do kilkunastu porodów na dobę odbywa się w lipcu w Klinice Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Położnicy z WSzZ przyznają, że od kilku lat, latem rodzi więcej pań niż zimą. – Nie wiemy, czy kobiety świadomie planują to, aby dziecko przyszło na świat, gdy jest ciepło, bo to ułatwia chociażby wychodzenie na spacery z noworodkiem. Od lat obserwujemy jednak, że w miesiące letnie rodzi więcej pań – informuje doktor nauk medycznych Grzegorz Wydrzyński – zastępca kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ. Specjalista prognozuje, że jeśli utrzyma się obecna tendencja, w tym roku, w lipcu, w Szpitalu Zespolonym może zostać osiągnięty rekord pod względem liczby porodów. Do 19 lipca, od początku miesiąca, w klinice urodziło 140 kobiet. W całym lipcu 2016, porodów było 173, a w 2015 – 159. Klinika Położnictwa i Ginekologii Szpitala Zespolonego w Kielcach cieszy się ogromną popularnością wśród ciężarnych. Od początku roku, każda rodząca drogami natury, jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, może otrzymać znieczulenie zewnątrzoponowe. W tym celu, w klinice specjalnie zatrudniono anestezjologów. Dzięki temu, spadać zaczęła liczba cesarskich cięć. W I półroczu 2017 roku w Klinice Położnictwa i Ginekologii WSzZ było o prawie 130 porodów więcej,...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
18 lipca 2017

Pacjenci ze wszczepionymi stymulatorami, u których zachodzi konieczność usunięcia starych elektrod, mogą przejść taki zabieg w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dotychczas, chorzy musieli szukać pomocy w ośrodkach poza regionem. Nowe procedury zaczął realizować zespół Pracowni Hemodynamiki WSzZ. – Jesteśmy ośrodkiem, jeżeli chodzi o implantację stymulatorów, w czołówce w Polsce, wszczepiamy około 1000 urządzeń stymulujących rocznie. Doszliśmy do wniosku, że taka procedura jest w naszym regionie niezbędna – stwierdził doktor nauk medycznych Wojciech Gutkowski, kierownik Pracowni Hemodynamiki w WSzZ. Usunięcie starych elektrod,  z układu stymulującego jest konieczne, w sytuacji, gdy dochodzi do jego zakażenia. Ewentualny proces zapalny w sercu jest jedną z cięższych chorób i może doprowadzić do trwałego uszkodzenia mięśnia. – Po usunięciu rozrusznika, elektrody, należy wygoić stan zapalny, zakażenie i wówczas można wszczepić stymulator po drugiej stronie – wyjaśnia doktor Gutkowski. W przypadku pacjenta, któremu 10 lipca usunięto zarówno kardiowerter jak i dwie elektrody, operacja była konieczna, ponieważ na stymulatorze stworzyła się odleżyna, torebka w której się mieścił była otwarta, a to stanowiło zagrożenie dla chorego. Opiekunem merytorycznym zabiegu był profesor Przemysław...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
13 lipca 2017

Zespół Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach rozpoczął wykonywanie zabiegów LDL- aferezy, które polegają na mechanicznym oczyszczaniu surowicy krwi z lipidów. WSzZ jest jednym z siedmiu i jedynym ośrodkiem w województwie świętokrzyskim, gdzie realizowana jest ta metoda leczenia. Profesor Andrzej Jaroszyński – kierownik kliniki wyjaśnia, że zabieg LDL – aferezy stosowany jest przede wszystkim, chociaż nie jedynie w przebiegu tzw. rodzinnej hipercholesterolemii, czyli genetycznie dziedziczonej predyspozycji do nadmiaru lipidów w osoczu krwi.  Schorzenie zdecydowanie skraca życie, bo prowadzi do: zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, amputacji kończyn, a nawet śmierci osoby dotkniętej tą chorobą.  Podczas każdego zabiegu, z organizmu pacjenta jest zbierane około 6-65 lipidów, co w niektórych przypadkach może stanowić nawet 10 dekagramów tłuszczu. – LDL- aferezy są wykonywane w sytuacjach, w których nie pomaga dieta, są nieskuteczne lub istnieją przeciwwskazania do stosowania leków  farmakologicznych – informuje Andrzej Jaroszyński. Pacjenci bez tego typu zabiegów nie mogliby żyć – kontynuuje profesor i podkreśla, że procedura jest dedykowana ściśle określonej, wybranej grupie osób. Hipercholesterolemia dotyczy ludzi w każdym wieku, często młodych w wieku 20, 30, 40-lat, już p...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
11 lipca 2017

Sezon urazowy w pełni. W wakacje, na oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, trafia zdecydowanie więcej dzieci poszkodowanych w różnego typu wypadkach. Na oddziałach zabiegowych m.in.: z tego powodu, ograniczane są planowe przyjęcia. Na pediatrycznym Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Kielcach, w wakacje, liczba pacjentów wzrasta, jak szacuje kierownik Piotr Zając, o około 1/3. Na oddział trafiają dzieci z pełnym przekrojem urazów: w wyniku nieodpowiedniej zabawy na trampolinach, nieostrożnej jazdy na deskorolkach, rowerach, hulajnogach. W ubiegłym roku, na ortopedii, hospitalizowanych było także kilkunastu motocyklistów z ciężkimi, wielonarządowymi urazami, które niejednokrotnie skutkowały trwałym kalectwem. Bardzo wielu pacjentów urazowych trafia latem także do Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii WSzZ. Dzieci, po różnego rodzaju wypadkach, zajmują nawet połowę z 40. łóżek. Urazy głowy konsultują neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przyznają, że latem ich pomocy wymaga dwukrotnie więcej dzieci urazowych, niż w miesiącach zimowych. To przeważnie ofiary wypadków rowerowych, na skuterach, motorynkach. W zeszłym roku, do części pediatrycznej Szpitala Zespolonego, trafił nawet nieletni poszkodowany w trakcie jazdy na ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
6 lipca 2017

Tradycyjnie, w pierwszy weekend września, odbędzie się koncert charytatywny z którego część dochodu zostanie przekazana na spełnienie marzeń chorych onkologicznie dzieci. Organizatorami wydarzenia są: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Agencja Pop-Art. Tegoroczny koncert odbędzie się w amfiteatrze na kieleckiej Kadzielni 2 września, o godzinie 19. Jego gwiazdami będą: Sylwia Grzeszczak i Zakopower. Będzie to już 15. edycja tego charytatywnego wydarzenia. Od kilku lat, dzięki imprezie, spełniane są marzenia małych pacjentów Onkologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W ubiegłym roku, prezenty otrzymało pięciu chłopców. Dzięki uprzejmości „Echa Dnia”, obdarowani zostali także mali pacjenci innych oddziałów pediatrycznych WSzZ. Zachęcamy do udziału w tegorocznym koncercie, w trakcie którego spełnione będą życzenia kilkorga ciężko chorych dzieci! Dużym wydarzeniem w ich życiu, są nie tylko prezenty, ale już sam udział w imprezie i fakt, że upominki odbierają na scenie przed publicznością zgromadzoną w amfiteatrze.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy