Klinika Chorób Wewnętrznych

Klinika Chorób Wewnętrznych jest pełnoprofilowym oddziałem klinicznym prowadzącym diagnostykę i leczenie schorzeń internistycznych, która rozpoczęła swoją działalność w 1975 roku w ramach WSzZ w Kielcach. Poprzednimi kierownikami Kliniki byli dr n. med. Władysław Wojtasik, dr n. med. Lidia Cheba oraz lek. Paloma Kryczka.
Klinika pełni całodobowy ostry dyżur internistyczny dla SOR szpitala w parzyste dni miesiąca. W Klinice znajduje się 30 łóżek na salach 2, 3 i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Klinika prowadzi szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych (9 miejsc szkoleniowych) oraz diabetologii (3 miejsca szkoleniowe).
W klinice prowadzona jest także dydaktyka dla studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

Lekarze kliniki udzielają porad i konsultacji w Poradni Chorób Metabolicznych oraz Poradni Endokrynologicznej. Klinika prowadzi szeroką działalność edukacyjną dla pacjentów w zakresie zasad zdrowego stylu życia, zasad odżywiania, umiejętności akceptacji i funkcjonowania z chorobą.

Kadra:
8 lekarzy, w tym 3 diabetologów, 1 reumatolog
5 lekarzy rezydentów
16 pielęgniarek

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
Kierownik (41) 36 71 423
pokój lekarski (41) 36 71 312 / (41) 36 71 423
dyżurka pielęgniarek (41) 36 71 522

Kierownik: Prof. UJK, dr hab. med. Zbigniew Siudak, FESC
Z-ca Kierownika: lek. med. Paloma Kryczka
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Bożena Czyż
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: Marta Usnarska

Odwiedziny w Klinice odbywają się od godziny 13:00.
Kierownik Kliniki udziela informacji codziennie w godz. 13-14.