Klinika Chorób Wewnętrznych

 
Klinika Chorób Wewnetrznych rozpoczęła swoją działalność 30.08.1975 roku. Jest to pełnoprofilowa Klinika wykonujący diagnostykę i leczenie schorzeń internistycznych. Klinika pełni dodatkowo całodobowy ostry dyżur. W klinice znajduje się 30 łóżek.
– schorzeń metabolicznych,
– cukrzycy i jej powikłań,
– zaburzeń gospodarki tłuszczowej,
– otyłości,
– zaburzeń hormonalnych tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego,
– chorób układu krążenia,
– nadciśnienia, 
– chorób układu pokarmowego,
– chorób układu oddechowego.
 
Lekarze kliniki udzielają porad i konsultacji w Poradnii Chorób Metabolicznych oraz Poradnii Endokrynologicznej. Klinika prowadzi szeroką działalność edukacyjną dla pacjentów w zakresie zasad zdrowego stylu życia, zasad odżywiania, umiejętności akceptacji i funkcjonowania z chorobą.
 
Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
Kierownik (41) 36 71 454
pokój lekarski (41) 36 71 312 / (41) 36 71 423
dyżurka pielęgniarek (41) 36 71 522
 
Kierownik: lek. med. Paloma Kryczka
Z-ca Kierownika: lek. med. Iwona Majewicz-Pietras
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Bożena Czyż
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: Maria Sych
 

Klinika wykonuje szereg zabiegów oraz procedur medycznych wśród których wyliczyć można:
– badanie podmiotowe i przedmiotowe,
– wykonanie EKG,
– badania dna oka,
– prowadzenie akcji reanimacyjnej,
– intubacja dotchawiczna,
– kardiowersja elektryczna,
– defibrylacja,
– nakłucie tętnicy do badania gazometrycznego,
– cewnikowanie żył centralnych,
– rozmaz,
– ocena obrazu mikroskopowego,
– biopsja aspiracyjna szpiku kostnego,
– wprowadzenie zagłębnika do żołądka
 
Odwiedziny w klinice odbywają się od godziny 13:00