Piknik rodzinny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego z udziałem szpitala

31 maja 2017

Setki osób mogły cieszyć się atrakcjami pikniku rodzinnego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Jednym z partnerów imprezy odbywającej się w Parku Miejskim był Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Pielęgniarki z Kliniki Chirurgii Naczyniowej WSzZ: Beata Puk (koordynująca), Martyna Gorzelak, Karolina Fit i Maria Błońska-Staniec, wykonywały badania: ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy. Zainteresowani mogli także skorzystać z porad dietetyczki: Kingi Szymkiewicz. W akcji uczestniczyła Wiesława Nowocień – zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa i położnictwa WSzZ. Źródło fot. UMWŚ  

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
26 maja 2017

Został wybrany Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Będzie to już XVII kadencja działalności koła. Przewodniczącym zarządu została: Celina Kubicka, zastępcą Beata Puk, skarbnikiem Elżbieta Januchta, sekretarzem Aneta Zgrzebnicka, a członkami: Kazimiera Zdziebło i Dorota Kozieł. Delegatami na XVII Zjazd Oddziału zostały: Celina Kubicka, Kazimiera Zdziebło, Elżbieta Januchta, Dorota Kozieł, Beata Puk, Aneta Zgrzebnicka i Renata Stępień. Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach istnieje od początku działalności szpitala i zrzesza aktualnie 72 członków. Należą do niego pielęgniarki i pielęgniarze z WSzZ, jak również pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem naukowym. Powstało w 1957 roku jako kontynuacja działalności przedwojennego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. PTP jest członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, przez co reprezentuje polskie pielęgniarki na forum światowym.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
26 maja 2017

27 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Osoby te pełnią bardzo ważną rolę w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Z okazji święta, dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, życzy wszystkim diagnostom laboratoryjnym zatrudnionym w placówce zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz składa na ich ręce podziękowania za wykonywanie tak trudnej, wymagającej obszernej i specjalistycznej wiedzy pracy.      

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
26 maja 2017

Jedenaście pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zdało państwowy egzamin specjalizacyjny i uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Trwającą dwa lata specjalizację z sukcesem zakończyły: Małgorzata Banaś, Marta Bojarska, Małgorzata Gryń z Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii oraz Maria Król, Mariola Kubicka, Ilona Michalczyk, Agnieszka Paluch, Magdalena Salwa, Małgorzata Skrzyniarz, Katarzyna Styczeń – Blok Operacyjny Ogólny i Aneta Borowska z Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii. dav Beata Lazarek – kierownik specjalizacji, pielęgniarka koordynująca Bloku Operacyjnego ŚCP WSzZ, podkreśla, że pielęgniarstwo operacyjne jest odrębną specjalnością. Międzynarodowa Karta Zagrożeń Zawodowych w rubryce „zawód pokrewny” pod...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
25 maja 2017
IV Zjazd Wcześniaków Świętokrzyskich coraz bliżej! 10 czerwca w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu spotkają się rodziny wcześniaków z całego regionu. Na gości czekać będzie mnóstwo atrakcji – już samo miejsce zjazdu jest niezwykłe i bardzo ciekawe. W jego organizację zaangażowało się wiele instytucji i firm, a nawet osoby prywatne. Dla dzieci przygotowane będą liczne rozrywki. Tradycyjnie, w trakcie zjazdu, podany będzie tort – specjalnie przygotowany na tę okoliczność. Rodzice będą mogli porozmawiać z konsultantami z różnych dziedzin medycyny. Tak jak w trakcie poprzednich zjazdów, będzie możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia. Zaproszenia na Zjazd otrzyma kilkaset rodzin, w których przedwcześnie urodziły się dzieci. Impreza ma jednak charakter otwarty. Do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, 10 czerwca, o godzinie 11 może przyjechać każdy zainteresowany problemami wcześniaków. Serdecznie zapraszamy! Tydzień wcześniej – w niedzielę, 4 czerwca o godzinie 16, w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Biskup Kielecki Jan Piotrowski odprawi Mszę Świętą w intencji wcześniaków.

<...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
23 maja 2017

Lekarze: Marta Stanisławska i Mariusz Malmur z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zostali specjalistami z dziedziny perinatologii. Są w gronie zaledwie czterech lekarzy w województwie świętokrzyskim, którzy dysponują takim tytułem. Trzech z nich pracuje w Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Marta Stanisławska i Mariusz Malmur są położnikami i ginekologami, a obecnie, po dwóch latach, dodatkowo ukończyli specjalizację z perinatologii – dziedziny medycyny, która rozwija się bardzo prężnie, a obejmuje swoją opieką zarówno kobietę ciężarną, jak i nienarodzone dziecko, aż do czasu połogu. Perinatologia zawiera elementy neonatologii i pediatrii. Specjalistą w tej dziedzinie jest również dr hab. n. med. Wojciech Rokita – szef Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Profesor kierował specjalizacją asystentów. Jak mówi, uzyskali tytuł nie tylko jako jedni z pierwszych w regionie, ale i w kraju. Niewykluczone, że w przyszłości na bazie Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ, która posiada III poziom referencyjności, powstanie Centrum Perinatologii. Prof. Wojciech Rokita zwraca uwagę, że już w tej chwili położnicy i ginekolodzy ze Szpitala Zespolonego współpracują ściśle z Kliniką Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii. Trafiają...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
23 maja 2017

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach został Perłą Medycyny 10-lecia w konkursie organizowanym przez: Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Szpital otrzymał również Nagrodę Specjalną w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości. Nagroda specjalna Perły Medycyny 10-lecia została przyznana szpitalowi decyzją organizatorów i Rady Programowej, w której zasiadali: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz szefowie: Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, a także Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.  Nagroda jest nobilitacją na krajowym i lokalnym rynku medycznym, oraz  formą podziękowania za wkład pracy i sukces tych wszystkich, którzy się do niego przyczynili. Wojewódzki Szpital Zespolony otrzymał ponadto Nagrodę Specjalną w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości. 1 Kolejny krok do Centrum Urazowego

22 maja 2017

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach trwają przygotowania do utworzenia pierwszego w regionie Centrum Urazowego. Jak wynika z informacji, która ukazała się kilka dni temu na stronie Ministerstwa Zdrowia, zakończyła się ocena formalna wniosku WSzZ, w sprawie dofinansowanie tego zadania. Projekt szpitala został zakwalifikowany do dalszego etapu oceny, pod kątem merytorycznym. Na potrzeby Centrum Urazowego ma zostać rozbudowany i doposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy. CU będzie mocno powiązane ze specjalistycznymi oddziałami i pracowniami, działającymi w szpitalu m.in. z chirurgią ogólną, ortopedią, neurochirurgią, chirurgią naczyniową oraz anestezjologią i intensywną terapią. W strukturach Centr Urazowych działa również m.in: blok operacyjny, w obrębie, którego jest stały dostęp do co najmniej jednej sali operacyjnej oraz  pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynna całą dobę. Centrum Urazowe musi dysponować także m.in.: lądowiskiem, które WSzZ posiada. Rolą Centrum będzie zapewnienie kompleksowej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia, pacjentom z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Projekt ma być zrealizowany przy współudziale funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład UE wyniesie 8,5 miliona złotych, co ma stanowić 85-procent wartości zadania. Inwestycja ma...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
20 maja 2017

Po raz czwarty, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wziął udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. 20 maja, w placówce odbyła się akcja bezpłatnych badań, które wykonywano za pomocą sprzętu zakupionego w ramach projektów współfinansowanych przez UE. USG u pacjentów dorosłych wykonywali lekarze: Agnieszka Snopek i Paweł Rdzanek. Dzieci badał radiolog Piotr Cierniak. W ramach akcji, porad udzielali również kardiolodzy z I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii: Piotr Karolak i Paweł Kośmider. Edyta Warchałowska – kierownik Działu Funduszy Strukturalnych WSzZ przypomina, że w poprzedniej perspektywie finansowej, w szpitalu zrealizowano 10 projektów z udziałem pieniędzy unijnych. Była to m.in.: budowa oraz wyposażenie pawilonu pediatrycznego oraz klinik: neurochirurgii i kardiochirurgii. Dzięki wsparciu unijnemu zrealizowano zarówno projekty infrastrukturalne, jak i badawcze. – W obecnej perspektywie 2014-2020, szpital również stara się o przyznanie funduszy europejskich na realizację różnych zadać m.in:  na budowę oraz wyposażenie pierwszego w regionie Centrum Urazowego dla pacjentów dorosłych, na co mamy otrzymać pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szpital złożył również wniosek aplikacyjny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w zakresie termomodernizacji ośmiu obiektów...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
20 maja 2017

Przedstawiciele kieleckiego oddziału Towarzystwa „J-elita”, z okazji obchodzonego 19 maja, Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelit, przekazali Pododdziałowi Hepatologiczno-Gastroenterologicznemu, w części pediatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, lodówkę. Chore dzieci, wspólnie z reprezentantami organizacji, odwiedził tego dnia wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, która wręczyła maluchom upominki. Doktor Beata Gładysiewicz – zastępca kierownika I Kliniki Pediatrii w WSzZ informuje, że dodatkowa lodówka w części hepatologiczno-gastroenterologicznej pawilonu, bardzo się przyda. Będą w niej przechowywane próbki materiału biologicznego hospitalizowanych dzieci. Oddział  będzie niebawem dysponował sprzętem, który umożliwi oznaczenie stężenia ilościowego kolprolektyny w kale. – Jest to badanie  istotne w rozpoznaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit – wyjaśnia Beata Gładysiewicz. Dodaje, że dotychczas próbki wysyłano poza Kielce. Teraz badania będą realizowane w szpitalu, co usprawni diagnostykę, a także pomoże w leczeniu i monitorowaniu stanu pacjentów. Kał pobierany do badań, musi być przechowywany osobno, dlatego Towarzystwo J-Elita podarowało szpitalowi lodówkę. – Najważniejsza jest profilaktyka i świadomość przebiegu choroby. Ważnym elementem jest też wsparcie rodziców, bo in...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy