Badania kliniczne

Podstawą prowadzenia badań klinicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Sponsorem/CRO, Badaczem i Szpitalem. Sonsor/CRO zainteresowany zawarciem umowy na badanie kliniczne powinien wystąpić do Dyrektora Wojew����dzkiego Szpitala Zespolonego w Kiecach z prośbą o uzyskanie wstępnej zgody na przeprowadzenie badania klinicznego składając „ Wniosek o przeprowadzenie badania klinicznego w Szpitalu ”. Uzyskanie wstępnej zgody upoważnia Sponsora/CRO do rozpoczęcia negocacji w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia badania klinicznego. Podmiot zainteresowany zawarciem umowy na badanie kliniczne proszony jest o zapoznanie się z obowiązującą w Szpitalu „Instrukcj�� określajacą procedury związane z realizacja badań klinicznych”.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja określajaca procedury związane z badania mi klinicznym w WszZ  – pobierz
Wzór wniosku dla Sponsora/CRO o przeprowadzenie badania klinicznego – pobierz
Wzór wniosku o przekazaniu przez Sponsora/CRO produktów leczniczych niezbędnych do badania klinicznego – pobierz
Wzór wniosku o przekazaniu przez Sponsora/CRO sprzetu do badania klinicznego – pobierz

Kontakt w sprawie badań klinicznych:

e-mail: anna.ludew@wszzkielce.pl
telefon: 41/ 36 71 530
( stanowisko ds. specjalizacji i badań kliniczych )

e – mail: kamila.kocanda@wszzkielce.pl
telefon: 41/ 36 71 330
( Radca prawny )