Rola innowacyjnych systemów telemonitorowania w procesie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej oraz powrocie chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej

5 lutego 2017

 

„Rola innowacyjnych systemów telemonitorowania w procesie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej oraz powrocie chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej”

 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Działanie 2.1. „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”.

Projekt swoim działaniem objął zakup sprzętu:

– stacjonarne monitory funkcji życiowych;

– telemetryczne monitory funkcji życiowych;

– stacja centralnego monitorowania wraz ze stacją poglądową;

– defibrylatory z funkcją synchronizacji z monitorem funkcji życiowych;

– elektrokardiografy;

– system holterowski;

– echokardiograf wysokiej klasy;

– polisomnograf;

– aparat do prędkości fali tętna i ciśnienia centralnego;

– aparat do oceny wskaźnika kostkowo-ramiennego.

Bezpośrednim efektem realizacji Projektu było zmodernizowanie laboratorium badawczego, zakupienie nowej aparatury naukowo-badawczej oraz wdrożenie nowej zmodernizowanej usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.

 

Wartość projektu: 2 098 480,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 783 708,00 zł

85 % dofinansowania z Funduszy Europejskich

Opublikowano w projekty unijne przez admin