Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii  szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

5 stycznia 2017

 

„Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii  szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Działanie 2.1. Rozwój innowacyjności oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”.

Przedmiotem Projektu  było wyposażenie I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii w nowoczesny sprzęt medyczny. Stworzyło to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo technologiczna i badawczo-rozwojowa, z której korzystają takie instytucje, jak: WszZ w Kielcach, UJK w Kielcach przeprowadzające badania naukowe oraz RCN-T jako instytucja otoczenia biznesu wprowadzająca wyniki tych badań do firm zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych należących do RCN-T w Podzamczu koło Chęcin.

 

Wartość projektu: 3 365 000,00 zł

85 % dofinansowania z Funduszy Europejskich

Opublikowano w projekty unijne przez admin