Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla działu diagnostyki obrazowej

5 kwietnia 2016

 

„Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla działu diagnostyki obrazowej”

 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Działanie nr 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”.

Projekt swoim działaniem objął zakup sprzętu:

– aparat USG klasy Premium z elastografią i mikrozwapnieniami oraz głowicami;

– aparat USG z linią do badań naczyń i stawów;

– aparat USG dla potrzeb Neurologii z głowicami;

– aparat RTG kostno-płucny z zawieszeniem sufitowym;

– aparat RTG ze ścianką bucky z zawieszeniem sufitowym;

– aparat RTG ze ścianką bucky z kolumną;

– aparat przyłóżkowy;

– skanery ze stacjami;

– kasety i oprogramowanie do skanerów.

Realizacja Projektu przyczyniła się do poprawy jakości świadczonych usług wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność oraz transfer nowoczesnej technologii i wiedzy jak również  do wykorzystania sprzętu i aparatury w celach badawczych nad wdrożeniem nowych metod leczenia.

 

Wartość projektu : 3 139 000,00 zł

85 % dofinansowania z Funduszy Europejskich

Opublikowano w projekty unijne przez admin