Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii

5 lutego 2016

 

„Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii”

 

Projekt zrealizowany z Działania 2.1. Przedmiotem projektu było  wyposażenie oddziałów kardiochirurgii oraz neurochirurgii w nowoczesny sprzęt medyczny  dzięki czemu zmodernizowane zostały  dwa oddziały Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Stworzyło  to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo – technologiczna i badawczo – rozwojowa.

   

    Kwota całkowita: 3 003 456,95 zł

      Dofinansowanie z EFRR:  2 552 938,41 zł 

Opublikowano w projekty unijne przez admin