Projekt pn. „Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

26 listopada 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Przedmiot projektu:

Budowa Oddziału Neurochirurgii.

Cel projektu:

– wybudowanie 1446,64 m² powierzchni użytkowej

– skrócenie czasu obsługi pacjenta

– powstanie nowych łóżek dla pacjentów Oddziału

– skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg

– zwiększenie liczby procedur medycznych

– utworzenie nowych miejsc pracy

– zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji

– zakup nowoczesnej aparatury neurochirurgicznej i wyposażenia

– dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Termin zakończenia realizacji projektu:

16.08.2010 r.

Opublikowano w projekty unijne przez admin