Projekt pn. „Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię”

26 listopada 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Przedmiot projektu:

Nadbudowa , rozbudowa i przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii.

Cel projektu:

– wybudowanie 2030,17 m² powierzchni użytkowej

– zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów Oddziału

– zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji

– zakup nowoczesnej aparatury kardiochirurgicznej i wyposażenia

– skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg

– zwiększenie liczby procedur medycznych

– skrócenie czasu obsługi pacjenta

– dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

– utworzenie nowych miejsc pracy

Termin zakończenia realizacji projektu:

16.08. 2010 r.

Opublikowano w projekty unijne przez admin