Dział fizjoterapii

Dział Fizjoterapii.

Dział Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii zajmuje się diagnostyką funkcjonalną oraz prowadzeniem terapii zaburzeń sprawności motorycznej w przebiegu schorzeń wieku rozwojowego.

Dział Fizjoterapii prowadzi działania z zakresu:

– profilaktyki schorzeń narządu ruchu, szczególnie przeciążeń struktur kręgosłupa i kończyn,
– oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt i dzieci,
– oceny postawy ciała i sprawności motorycznej z wykorzystaniem systemu DIERS formatric 4D, oraz badania funkcjonalnego,

terapii stanów pacjentów po ciężkich uszkodzeniach czaszkowo – mózgowych,
– terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego u noworodków i niemowląt,

– terapii uszkodzeń nerwów obwodowych,

– terapii zaburzeń postawy ciała i sterowania ruchem,
– terapii ograniczeń ruchów i dolegliwości bólowych w stawach obwodowych i kręgosłupa,

– terapii stanów po leczeniu ortopedycznym,
– terapii w schorzeniach układu oddechowego, z wykorzystaniem nowoczesnych technik ciśnień,
– kompleksowej fizjoterapii w stanach po oparzeniach (KT, laseroterapia, jonoforeza, leczenie usprawniające),
– fizykoterapii: magnetoterapia, elektroterapia, laseroterapia, krioterapia.

DFM 6 DZ F 2

Dział Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii współpracuje z:

– Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

– Vilniaus universiteto ligons Santariškių klinikų filialas

– Podkowiańską Wyższą Szkołą Medyczną
– Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce k/Olsztyna
– Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji C.M. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem
– Zakładem Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
– Stacjonarnym Ośrodkiem Rehabilitacji SP ZOZ w Zgorzelcu
– Wyższą Szkołą Fizjoterapii we Wrocławiu

– Instytutem Rehabilitacji AWF Kraków
– Zakładem Rehabilitacji SP ZOZ w Pabianicach
– Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 – Zakład Rehabilitacji SP ZOZ w Łodzi
– Sozialpadiatrischen Zentrums Erfurt

 

Pracownicy Działu Fizjoterapii uczestniczyli w szkoleniach z różnych metod w tym: Vojty (szkolenie ukończone w Monachium w IVG), NDT- Bobath, monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, KT, FED, PNF, SI, Cyriax, Mc Kenzie.

W działalności naukowej prowadzimy badania ukierunkowane na określanie odległych skutków wczesnego usprawniania pacjentów neurologicznych, powstawania dolegliwości bólowych narządu ruchu w wyniku występujących zaburzeń reakcji antygrawitacyjnych. W badaniach uwzględniano wpływ zaburzeń psychomotorycznych wieku rozwojowego, na powstawanie zaburzeń ustawienia miednicy w biokinematycznych łańcuchach układu mięśniowego. Kolejne zagadnienia badawcze to: kompensacja kierowana zaburzeń centralnej koordynacji, plastyczności mózgu, uszkodzenia nerwów obwodowych, kinezjologiczne aspekty zaburzeń tworzenia stawów biodrowych, ograniczenia ruchów w stawach o różnej etiologii, stosowanie KT w leczeniu blizn, diagnostyczne i lecznicze aspekty zaburzeń oddychania, etyczne postawy w postępowaniu leczniczym. Opublikowano kilkadziesiąt artykułów naukowych, rozdziałów w oraz podręcznik akademicki, występowano wielokrotnie na kongresach w kraju i zagranicą.

Zainteresowanych naukowców i klinicystów zapraszamy do współpracy.

 

Dział Fizjoterapii mieści się na parterze oraz na I piętrze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii.

Kontakt telefoniczny:

41 303 3291 w godzinach 7.30-8.30 oraz 12.30-14.00

41 303 3283 w godzinach 8.15-9.00 oraz 12-13

41 303 3244 w godzinach 8.00-9.00 oraz w poniedziałki i we wtorki 14.00 – 15.00

Kierownik – dr Wojciech Kiebzak, specjalista rehabilitacji ruchowej

wcze��niaki 10

IMG_0363 DZ F 3

Asystenci:

mgr Andrzej Sobczyński, specjalista rehabilitacji ruchowej

mgr Justyna Pogorzelska doktorant UJK

mgr Arkadiusz Żurawski, doktorant UJK

mgr Anna Majewska – Ernestowicz

mgr Anna Zmyślna