Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

25 października 2018

Informacje ogólne:

Nazwa: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja: Szpitalny Oddział Ratunkowy – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: II kw. 2019 roku

 

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 295 464,08 zł (planowana)

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 251 144,46 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 36 000,00 zł

 

Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

W ramach projektu przewiduje się m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, tj.:

– defibrylatorów – 2

– USG -1

– aparatu do znieczulania – 1

– zestawów do intubacji i wentylacji – 2

 

Galeria zdjęć:

Podpisanie umowy na dofinansowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags: