Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

15 maja 2018
5 kwietnia 2018
2 marca 2018
21 grudnia 2017
9 października 2017
28 listopada 2014
30 lipca 2014
10 czerwca 2013
13 kwietnia 2013
16 stycznia 2012