Poród w wodzie. Mniej bolesny i krótszy

17 listopada 2015

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach kupił profesjonalną wannę do imersji i porodów w wodzie. Rodzące w Klinice Położnictwa i Ginekologii WSzZ będą mogły korzystać z niej od grudnia. Wanna będzie służyła tylko w przypadku porodów drogami natury. Będzie wykorzystywana do imersji wodnej, która polega na umieszczeniu kobiety, w pierwszym okresie porodu, w ciepłej wodzie. Ta, w połączeniu z hydromasażem, jak mówi doktor Grzegorz Wydrzyński – zastępca kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii na Czarnowie, powoduje złagodzenie bólu rodzącej od 30 do 70 procent. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla kobiet, które mają niski próg wytrzymałości. Dodatkowo, jak wyjaśnia Grzegorz Wydrzyński, ciepła woda relaksuje pacjentkę, a jeśli mniej ją boli, to szybciej dochodzi do rozwierania szyjki macicy. Czas porodu może skrócić się wówczas nawet o 50 procent. Imersja wodna może być stosowana praktycznie u każdej rodzącej. Natomiast do porodu w wodzie kwalifikują się nieliczne cię żarne. Kobieta musi przejść kurs w szkole rodzenia, by wiedzieć jakie elementy sprzyjają fizjologicznemu porodowi. W wodzie nie mogą przychodzić na świat dzieci, których waga jest szacowana powyżej 4 kilogramów. Kobieta decydującą się na poród w wodzie, nie może mieć żadnych patologii ciąży, niskiego ci...

Opublikowano w aktualnosci przez admin
16 listopada 2015

Do 31 grudnia bieżącego roku wydłużony został termin w jakim pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach mogą składać deklaracje o chęci przystąpienia do Programu Dobrowolnych Odejść. Pierwotnie, wnioski miały być przyjmowane do 20 listopada. Decyzją dyrekcji, okres ten został wydłużony do końca roku. Pozostałe założenia PDO nie uległy zmianie. Z programu mogą skorzystać pracownicy posiadający umowy o pracę na czas nieokreślony. Do PDO nie mogą przystąpić osoby pobierające emeryturę lub rentę, w wieku przedemerytalnym i zatrudnione na czas określony lub na podstawie umów cywilno-prawnych. Pracownikom, którzy zdecydują się odejść ze szpitala w ramach programu i zgodzi się na to dyrektor, przysługiwać będzie: odprawa pieniężna, rekompensata w wysokości 6-ciokrotności miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz nagroda jubileuszowa, jeżeli nabycie do niej prawa nastąpi do roku od daty rozwiązania umowy o pracę. Maksymalna, zsumowana wartość świadczenia finansowego, może wynieść 9-krotność miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczanego, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
14 listopada 2015

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 14 listopada „otworzył się” dla wcześniaków. Z okazji obchodzonego 17 listopada Światowego Dnia Wcześniaka, specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Kliniki Neonatologii WSzZ bezpłatnie konsultowali dzieci urodzone przedwcześnie. Badania przeprowadzali: neonatolog, kardiolog dziecięcy, pulmonolog, endokrynolog, fizjoterapeuta i radiolodzy. Z bezpłatnych konsultacji skorzystało około 30 dzieci. – Czas dla wcześniaka płynie inaczej, dla dziecka urodzonego przed terminem dzień jest jak miesiąc, a miesiąc jak rok – oświadczyła pomysłodawczyni akcji – doktor Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Zespolonego w Kielcach. Lekarka przytoczyła słowa noblistki Gabrieli Mistral, która stwierdziła, że „wszystko co jest nam dorosłym potrzebne może poczekać, dziecko czekać nie może”. Odnosi się to szczególnie do wcześniaków. Gdy tworzą się: kości, krew, umysł, konieczna jest nieustanna troska, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. Akcja bezpłatnych badań w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach miała, oprócz praktycznych korzyści, uświadomić dorosłym, jak ważny jest ciągły nadzór nad maluchem – zwłaszcza urodzonym przed terminem. Doktor Wioletta Korzeluch – kardiolog dziecięcy zaznaczyła, że wcześniaki mają to do siebie, że w...

Opublikowano w aktualnosci przez admin
13 listopada 2015

Systematycznie wrasta liczba operacji kręgosłupa, jakie wykonują specjaliści z Kliniki Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W skali roku, odnotowuje się około 20 procentowy wzrost liczby tego typu zabiegów. Doktor nauk medycznych Jacek Gołębiowski – kierownik Kliniki Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mówi, że każdego tygodnia, podległy mu zespół, wykonuje od kilkunastu do ponad 20 zabiegów kręgosłupowych. – Na naszym oddziale realizowana jest pełna gama takich operacji: od najprostszych, tych najbardziej powszechnych, do bardzo skomplikowanych związanych z wielopoziomowymi dojściami, wielomiejscowymi zmianami w kręgosłupie – wylicza doktor Jacek Gołębiowski. Neurochirurdzy z WSzZ leczą operacyjnie zarówno zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatyczne, jak i niestabilność kręgosłupa, czy rozległe procesy nowotworowe. – Prowadzimy również bardzo skomplikowane operacje, w zakresie pogranicza czaszkowo – kręgosłupowego – dodaje kierownik kliniki. Jest to najbardziej newralgiczny odcinek kręgosłupa ludzkiego. Liczba pacjentów na oddziale wzrasta, ze względu na różnorodność wykonywanych operacji, ale wiąże się to też ze starzeniem się społeczeństwa. Coraz więcej osób, ma duże problemy z kręgosłupem, odmawiają im posłuszeństwa kończyny dolne, pojawiają si...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
13 listopada 2015

Ponad 30 wcześniaków mają 14 listopada przebadać specjaliści z Kliniki Neonatologii i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W ten sposób, lekarze z placówki chcą podkreślić obchodzony 17 listopada Światowy Dzień Wcześniaka. Dzieci urodzone przedwcześnie, w różnym wieku, konsultować będą: neonatolog Grażyna Pazera, kardiolog Wioletta Korzeluch, pulmonolog Elżbieta Kołodziej, endokrynolog Ewa Piątkowska, fizjoterapeuta Wojciech Kiebzak oraz radiolodzy: Piotr Cierniak i Arkadiusz Kozera. Z okazji święta, neonatolog Aleksandra Gładyś-Jakubczyk udzielać będzie porad laktacyjnych wszystkim mamom przebywającym w Klinice Neonatologii WSzZ. Na badania, w ramach akcji, trzeba było się wcześniej zapisać. W organizację przedsięwzięcia zaangażowana jest także Agnieszka Jakubczyk – oddziałowa Kliniki Neonatologii WSzZ. W kilku miejscach w szpitalu, w tym w budynku głównym i w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, można od czwartku oglądać zdjęcia wcześniaków urodzonych na Czarnowie. Rozłożone są także, poświęcone tej tematyce, dodatki do Gazety Wyborczej, wydane w czerwcu bieżącego roku, z okazji Zjazdu Wcześniaków. Do obchodów Światowego Dnia Wcześniaka włączy się również Galeria Echo w Kielcach, która 17 listopada ma być podświetlona kolorem fioletowym, który symboliz...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
10 listopada 2015

Świętokrzyskie Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce pod względem liczby zastosowanych aktyliz i trombektomii w leczeniu udarów niedokrwiennych mózgu. Profilaktyce i zastosowaniu tych metod poświęcone było szkolenie zorganizowane dla kadry medycznej w Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Udar mózgu to choroba zagrażająca życiu. Z tego powodu umiera 25 procent chorych, kolejne zaledwie 25 procent ma szansę na powrót do pełnej sprawności lub na niewielki deficyt neurologiczny. Do 4,5 godziny od wystąpienia udaru choremu można podać lek trombolityczny i w ten sposób udrożnić naczynia. Ewa Kołodziejska – kierownik Świętokrzyskiego Centrum Neurologii przedstawiła w trakcie konferencji dane, z których wynika, że według Narodowego Funduszu Zdrowia, w I półroczu 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach aktylizy podano 99 pacjentom, co jest najlepszym wynikiem w kraju. Na drugim miejscu plasuje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia NMP w Częstochowie z 93 aktylizami. Jeśli pacjent nie kwalifikuje się do podania leku, bądź ta forma leczenia nie zadziałała, w WSzZ od października 2014 roku, u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu rozważana jest mechaniczna trombektomia, czyli usuwanie zakrzepu bezpośrednio z tętnic mózgowych. Takich zabiegów w ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
6 listopada 2015

Badanie poziomu zadowolenia pacjentów ze świadczeń zdrowotnych w oparciu o wyniki anonimowej ankiety – to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta, który ruszył w czwartek, 5 listopada w NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które potrwa do końca listopada. „Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług” – podkreśla prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może to być jedno z kryteriów umożliwiające dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych placówek. Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać – w miarę możliwości – przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych. Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej) ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
6 listopada 2015

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach planowane jest wprowadzenie Programu Dobrowolnych Odejść. Dyrekcja placówki, 6 listopada, poinformowała o tym przedstawicieli Związków Zawodowych. Z PDO będą mogli skorzystać pracownicy szpitala zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Do programu będzie można przystępować dobrowolnie. PDO nie będzie dotyczył pracowników, którzy pobierają rentę bądź emeryturę, są zatrudnieni na czas określony lub na podstawie umów cywilno – prawnych. Program nie obejmie również zatrudnionych w WSzZ kobiet, urodzonych do 31 grudnia 1952 roku i pracowników – mężczyzn urodzonych przed 31 grudnia 1947 roku. Deklaracje o chęci skorzystania z programu będzie można składać u dyrektora od 9 do 20 listopada br.. Okres ten, jeśli zajdzie taka konieczność, zostanie wydłużony bądź dyrekcja wskaże dodatkowy termin jego realizacji. Decyzje o włączeniu pracownika do PDO, zostaną podjęte z zachowaniem dbałości o prawidłowość funkcjonowania szpitala. Pod uwagę wzięte zostaną również kwalifikacje i kompetencje danej, a także inne interesy ekonomiczne i organizacyjne placówki. Pracownikowi, który zostanie objęty PDO, przysługiwać będzie odprawa pieniężna i rekompensata oraz nagroda jubileuszowa, jeżeli osoba nabędzie do niej prawa w ciągu roku od daty rozwiązan...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
5 listopada 2015

W Kielcach, w obecności uznanych autorytetów w dziedzinie chirurgii i urologii dziecięcej z Polski, uroczyście otwarto Klinikę Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Oddział, od września działa w nowym obiekcie na kieleckim Czarnowie. 4 listopada, w klinice, symbolicznie przecięto wstęgę i tym samym zapoczątkowano nowy etap w jej funkcjonowaniu. Profesor Janusz Bohosiewicz – konsultant krajowy ds. chirurgii dziecięcej przyznał, że kielecka klinika to oddział, który ma bardzo długie tradycje, jest otwarty i od zawsze liczył się na mapie polskiej chirurgii dziecięcej. – Chcemy się pochwalić tym co tutaj mamy – powiedział w trakcie otwarcia Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, który podkreślił dobrą organizację kliniki w nowej siedzibie i to, że ta posiada do dyspozycji sprzęt unikatowy w skali kraju. Doktor Przemysław Wolak, szef oddziału poinformował, że chirurdzy dziecięcy z Kielc mają m.in. możliwość przeprowadzania operacji laparoskopowych w trójwymiarze i leczenia dzieci za pomocą laserów. Zastosowanie światła w medycynie może być bardzo szerokie. – Głównie nastawiamy się na leczenie zmian naczyniowych skóry, blizn pooparzeniowych. Lasery będziemy też wykorzystywać do kruszenia ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
4 listopada 2015
 Niebezpieczna substancja pojawiła się na parterze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Na oddziale neurologiczno – infekcyjnym konieczna była ewakuacja pacjentów i części personelu. Brzmi groźnie….ale były to tylko ćwiczenia służb.
...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy