Dofinansowanie na doposażenie ośrodka leczenia niepłodności

13 listopada 2018

Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, który działa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” zostanie wyposażony w nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny. Prawie 945 tysięcy złotych na ten cel pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który jest w gestii resortu zdrowia. Andrzej  Domański, dyrektor WSzZ podpisał umowę w tej sprawie w Warszawie. Dzięki dotacji, na potrzeby ośrodka, szpital będzie mógł zakupić: laparoskop, histeroskop oraz aparat USG 3D – informuje Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w WSzZ. Laparoskopia i histeroskopia są obecnie jednymi z najpopularniejszych, nowoczesnych technik diagnostyczno-zabiegowych wykorzystywanych między innymi w diagnostyce i leczeniu niepłodności, a ich zaletą jest mniejsza inwazyjność niż zabiegów wykonywanych metodami klasycznymi. Dzięki tym nowoczesnym technikom endoskopowym, możliwe jest wykonywanie znacznej części zabiegów w warunkach ambulatoryjnych lub chirurgii „jednego dnia”.  Nowy aparat USG 3 D, dzięki systemowi ultradźwiękowemu, pozwoli z kolei na nowoczesną diagnostykę pacjentek diagnozowanych w ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
13 listopada 2018
Marek Zagórski – minister cyfryzacji przypomina, że od 1 czerwca rodzice mają możliwość zarejestrowania narodzin dziecka przez Internet – bez konieczności wizyty w urzędzie. By skorzystać z tej możliwości, wymagane jest jedynie utworzenie Profilu Zaufanego. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie
...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
12 listopada 2018

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach pracuje 12 listopada jak w każdy dzień roboczy. Dotyczy to zarówno kadry medycznej jak i administracji placówki.  Również poradnia nocnej i świątecznej pomocy, która działa w strukturach szpitala, pracuje tak jak w każdy dzień roboczy, czyli od godziny 18 do godzin porannych 12 listopada. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora, dnie wolnym, dla pracowników WSzZ, za 11 listopada, będzie 24 grudnia.    

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
8 listopada 2018

Poradnia transplantacyjna dla pacjentów po przeszczepie nerki i osób przygotowywanych do transplantacji rozpoczyna pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dedykowana jest chorym głównie z regionu świętokrzyskiego.  To pierwsza tego typu poradnia w województwie. Dr n. med. Jacek Bicki – chirurg transplantolog, zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ informuje, że poradnia pracować będzie trzy razy w tygodniu w: poniedziałki, wtorki i środy. Stan swojego zdrowia będą mogli sprawdzać tu pacjenci, którzy przeszli przeszczep nerki. – W pierwszym roku po zabiegu,  kontrole są wymagane raz w miesiącu, później raz na trzy miesiące – wyjaśnia doktor Jacek Bicki. Dodaje, że u osób takich wykonywane są badania laboratoryjne, które monitorują funkcję nerki i stosowane jest leczenie immunosupresyjne by, z jednej strony, wcześnie wykryć odrzucanie narządu przeszczepionego, a z drugiej minimalizować skutki uboczne leczenia. Utworzenie poradni jest pierwszym krokiem do stworzenia w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ośrodka przeszczepiania nerek. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ podkreśla, ze istnieje ogromna potrzeba utworzenia w regionie świętokrzyskim takiej jed...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
30 października 2018

Przed zbliżającym się długim weekendem, kolejny raz, lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach apelują o krew. Ten cenny dar jest potrzebny wielu pacjentom, ale w tym momencie braki szczególnie odczuwają chorzy hospitalizowani w Klinice Kardiochirurgii. Dr n. med. Edward Pietrzyk – kierownik kliniki nie ukrywa że sytuacja jest bardzo trudna. Aktualnie na operacje kardiochirurgiczne, z powodu niewystarczających ilości krwi, oczekuje sześciu pacjentów tylko z grupą O (zarówno z Rh minus, jak i Rh plus). To chorzy wymagający leczenia z powodu m.in. choroby wieńcowej czy wad zastawkowych.  Edward Pietrzyk zwraca uwagę, że przy obecnych wahaniach ciśnienia na kardiochirurgię mogą trafiać pacjenci z tętniakami rozwarstwionymi, którzy również potrzebują z reguły bardzo dużo krwi. Pracownicy szpitala szacują, że w weekend listopadowy może wzrosnąć liczba pacjentów urazowych. Potrzebne są wszystkie grupy krwi. Kardiochirurgia apeluje zwłaszcza o wsparcie ze strony dawców z grupami O. – Bardzo prosimy o pomoc – powtarza doktor Edward Pietrzyk.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
29 października 2018

Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zagrali w charytatywnym meczu piłki nożnej, w trakcie turnieju Mazda Matsuoka Cup 2018, który zorganizowała Dziecięcą Akademię Piłkarską DAP Kielce. Dochód z imprezy przeznaczono na leczenie 9-letniej Nadii Szostak, która choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Dziewczynka ma szansę na operację, która umożliwi jej samodzielne poruszanie się. W drużynie szpitala zagrali: Włodzimierz Wielgus (zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-administracyjnych), lekarz Łukasz Kuźdub, fizjoterapeuci: Wojciech Papros, Tomasz Łuczyński, Paweł Szymanik, Arek Żurawski i Andrzej Sobczyński, ratownicy medyczni: Michał Ferens, Dawid Pochopień, Norbert Przondo oraz Alan Stasik ( Dział Marketingu) i Sebastian Karyś (Szpitalny Oddział Ratunkowy).     Wynik meczu niech pozostanie tajemnicą, choć nie był zły! Drużynie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego należą się słowa szacunku i uznania. Pracownicy WSzZ – dla dobra chorej dziewczynki – mieli odwagę zmierzyć się z zajmującymi się profesjonalnie sportem, trenerami piłki nożnej DAP Kielce.  

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
29 października 2018

Kolejna grupa pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach podniosła swoje kwalifikacje. 20 pań zatrudnionych w różnych klinikach WSzZ ukończyło w październiku specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. W gronie tym są pracownice Kliniki Chirurgii Naczyniowej: Katarzyna Kubiec, Agnieszka Rabajczyk, Karolina Fit, Martyna Gorzelak, Halina Połeć, Anna Kopeć, pracownice Kliniki Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: Jolanta Witkowska, Anna Bauer, Monika Szczepańczyk, pielęgniarki z Kliniki Chirurgii Ogólnej: Ewa Chorąży, Katarzyna Świercz i Bogumiła Wróblewska. Specjalizację z pielęgniarstwa chirurgicznego ukończyły również: Agata Nartowska (hemodynamika) i pracownice Kliniki Kardiochirurgii: Renata Malicka, Beata Wydrych, Ewelina Matyjas-Kubicka, Agnieszka Borowiec, Katarzyna Majcherczyk, Ewelina Sidło i Katarzyna Nartowska. Kierownikiem specjalizacji była Beata – Puk – pielęgniarka koordynująca Kliniki Chirurgii Naczyniowej. Wszystkim paniom gorąco gratulujemy!

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
11 października 2018

Projekt o wartości ponad 295 tys złotych, dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizował będzie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Umowę w tej sprawie podpisał z dyrektorem Andrzejem Domańskim, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Sławomir Gadomski. Łącznie, 11 października, wiceminister sygnował w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, umowy na doposażenie SOR-ów w 4 szpitalach w regionie. Oprócz tego, podpisano dokument, w świetle którego resort przekaże na stypendia dla kształcących się pielęgniarek i położnych ponad 2,4 miliona złotych. Jak zauważył wiceminister Sławomir Gadomski, program POIŚ z reguły dedykowany jest dużym inwestycjom, jednak tym razem Ministerstwo Zdrowia postanowiło dofinansować jednostki lokalne, znajdujące się najbliżej pacjentów. Podpisane w Kielcach umowy dotyczą doposażenia Oddziałów Ratunkowych w aparaturę do ratowania życia i zdrowia dzieci. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dzięki dotacji będzie mógł zakupić: 2 defibrylatory, USG, aparat do znieczulania, zestaw do intubacji i wentylacji dla Izby działającej w części pediatrycznej. Na jej bazie w przyszłości powstać ma Centrum Urazowe dla dzieci.     W ramach wyżej wymienionego zadania, jak poinformował Sławomir Gadomski, w całym kraju podpisane zostaną 93 umowy, n...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
10 października 2018

Budowa Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest mocno zaawansowana. Inwestycję, 10 października, wizytowali dyrektorzy z Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ, dyrekcja szpitala i dziennikarze. – Czas szybko płynie. Dopiero wbijaliśmy łopatę pod budowę Centrum Urazowego, a teraz  stoi już zarys budynku – stwierdził Andrzej Domański, dyrektor WSzZ. Jak powiedział, prace idą zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zakończył już roboty ziemne związane z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi oraz budowę fundamentów. Rozpoczyna się wznoszenia ścian jednokondygnacyjnego budynku. Nowy obiekt ma liczyć około 500 metrów kwadratowych. Jednocześnie, w obrębie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego są modernizowane pomieszczenia do których wstawiony zostanie tomograf komputerowy i aparat RTG. Z kolei rezonans, jak poinformował dyrektor, ulokowany będzie w nowym pawilonie. – Termin rozliczenia całości przedsięwzięcia jest przewidziany na koniec I kwartału przyszłego roku i sądzę,  że tego terminu dotrzymamy – powiedział dyrektor Domański.     Przypomnijmy, że Centrum Urazowe powstające przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach  będzie to pierwsza tego typu jednostka w regonie świętokrzyskim. Łączna wartość projektu pn. „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewó...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
10 października 2018

Cały czas trwa rekrutacja osób chętnych do skorzystania ze szkoleń w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności, które prowadzone będą w październiku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Zgłoszenie przyjmowane będą do 24 października. Szkolenia są adresowane do lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, lekarzy POZ oraz położnych. Są elementem dużego projektu pod nazwą „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, w ramach którego w szpitalu, od kilku miesięcy, działa referencyjny Ośrodek Leczenia Niepłodności. Szkolenia dotyczyć mają takich zakresów jak: postępowanie diagnostyczne, leczenie niepłodności, opieka psychologiczna oraz organizacja opieki nad parami, które potrzebują pomocy. Tematyka kursów, określona w wyżej wymienionym programie, została podzielona na różne poziomy – zależnie od wykształcenia uczestników. Odrębnie odbędą się szkolenia dla: specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa, lekarzy POZ i położnych. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej, do którego należy dołączyć: kopię dyplomu z oceną końcową oraz oświadczenie dotyczące RODO.  Zgłoszenia można przesyłać: drogą mailową, ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy