Tętniaki aorty brzusznej – zapraszamy na badania

20 listopada 2018

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach realizowany będzie „Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”. Akcja prowadzona ma być ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020. Badaniami przesiewowymi mają zostać objęci pacjenci powyżej 65. roku życia, u których występują takie czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, jak: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze i otyłość.  Bardziej zagrożeni wystąpieniem choroby są mężczyźni. – U osób, które zakwalifikują się do programu wykonywane będą badania USG – informuje dr nauk medycznych Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Celem programu ma być zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, co może przyczynić się do zmniejszenia umieralności z powodu tej choroby, która często przebiega bezobjawowo. – Śmiertelność w przypadku planowego leczenia tętniaka wynosi około 1 %, natomiast w przypadku tętniaka pękniętego umiera ok. 75% chorych – podkreśla Jarosław Miszczuk. Wykrycie tętniaków o średnicy 5- 5,5 cm będzie wiązało się z koniecznością podjęcia leczenia operacyjnego. Rejestracja na badania w Wojewódzkim ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
17 listopada 2018

W geście solidarności z wcześniakami, w geście podziękowania dla osób, które ratują życie najmniejszych pacjentów, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 17 listopada, w Światowym Dniu Wcześniaka, został podświetlony na fioletowo. Inicjatywę „Global Illumination Initiative”, na terenie kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego udało się przeprowadzić, kolejny rok z rzędu, dzięki firmie DF Zdanowski...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
16 listopada 2018

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach pilnie zatrudni lekarzy ze specjalizacją z chirurgii ogólnej bądź w trakcie tej specjalizacji. Poszukiwane są osoby, które będą dyżurować w strukturach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak i do pracy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej. Lekarze zainteresowani udzielaniem świadczeń w SOR mogą liczyć na stawki w wysokości do 150 złotych za godzinę dyżuru. Atrakcyjne warunki pracy zaproponowane zostaną również specjalistom, bądź lekarzom w trakcie specjalizacji, którzy zdecydują się na pracę, w ramach etatu,  w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej. Jest to największy tego typu oddział w województwie, gdzie lekarze, pielęgniarki mają zagwarantowany rozwój zarówno zawodowy jak i naukowy.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
15 listopada 2018

Od 13 listopada zaczęła działać nowa Telefoniczna Informacja Pacjenta czyli TIP. Zastąpiła ona dotychczasowe infolinie, które zostały wyłączone. TIP jest usługą bezpłatną i co istotne pod jej numerem telefonu – 800 190 590  – można uzyskać informacje zarówno dotyczące zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Pacjentów jak i ochrony ich praw. Telefoniczna Informacja Pacjenta jest bowiem obsługiwana przez konsultantów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjent – w zależności od problemu, z jakim się zwraca, może wybrać opcję rozmowy z przedstawicielem Funduszu, bądź RPP. Telefoniczna Informacja Pacjenta funkcjonuje w godz. 8.00-16.00. Taki wspólny projekt gwarantuje uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można między innymi uzyskać informację na temat placówek medycznych mających podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, sprawdzić czas oczekiwania na wizytę lekarską, dowiedzieć się, jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z le...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
14 listopada 2018

Dzieci z wszystkich oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach otrzymały prezenty od żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Był to kolejny, sympatyczny, gest ze strony pracowników i szkolących się w tej jednostce. Żołnierze z ośrodka na kieleckiej Bukówce w tym roku, chore dzieci hospitalizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, odwiedzili trzy razy. Porucznik Dawid Cedro przypomniał, że w akcje zaangażowani są za każdym razem żołnierze, którzy szkolą się w Kielcach oraz kadra centrum. Grupa, która odwiedziła szpital 14 listopada, zakończy kurs pod koniec miesiąca. – Żołnierze z naszej jednostki często wyjeżdżają w różne rejony świata, gdzie biorą udział w misjach pokojowych, często spotykamy się z trudną sytuacją dzieci, kobiet więc nasza kadra i osoby, które się u nas szkolą są wyczuleni na takie sprawy. Często, w trakcie misji, uśmiech dziecka, daje nam więcej satysfakcji niż cokolwiek innego – stwierdził ppłk Piotr Zawiślak, zastępca komendanta centrum. Za zorganizowanie akcji w imieniu chorych dzieci i personelu szpitala podziękował żołnierzom Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. – Super, że przychodzą goście. Jest to bardzo miły gest, który sprawia radość wszystkim – st...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
13 listopada 2018

Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, który działa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” zostanie wyposażony w nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny. Prawie 945 tysięcy złotych na ten cel pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który jest w gestii resortu zdrowia. Andrzej  Domański, dyrektor WSzZ podpisał umowę w tej sprawie w Warszawie. Dzięki dotacji, na potrzeby ośrodka, szpital będzie mógł zakupić: laparoskop, histeroskop oraz aparat USG 3D – informuje Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w WSzZ. Laparoskopia i histeroskopia są obecnie jednymi z najpopularniejszych, nowoczesnych technik diagnostyczno-zabiegowych wykorzystywanych między innymi w diagnostyce i leczeniu niepłodności, a ich zaletą jest mniejsza inwazyjność niż zabiegów wykonywanych metodami klasycznymi. Dzięki tym nowoczesnym technikom endoskopowym, możliwe jest wykonywanie znacznej części zabiegów w warunkach ambulatoryjnych lub chirurgii „jednego dnia”.  Nowy aparat USG 3 D, dzięki systemowi ultradźwiękowemu, pozwoli z kolei na nowoczesną diagnostykę pacjentek diagnozowanych w ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
13 listopada 2018
Marek Zagórski – minister cyfryzacji przypomina, że od 1 czerwca rodzice mają możliwość zarejestrowania narodzin dziecka przez Internet – bez konieczności wizyty w urzędzie. By skorzystać z tej możliwości, wymagane jest jedynie utworzenie Profilu Zaufanego. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie
...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
12 listopada 2018

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach pracuje 12 listopada jak w każdy dzień roboczy. Dotyczy to zarówno kadry medycznej jak i administracji placówki.  Również poradnia nocnej i świątecznej pomocy, która działa w strukturach szpitala, pracuje tak jak w każdy dzień roboczy, czyli od godziny 18 do godzin porannych 12 listopada. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora, dnie wolnym, dla pracowników WSzZ, za 11 listopada, będzie 24 grudnia.    

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
8 listopada 2018

Poradnia transplantacyjna dla pacjentów po przeszczepie nerki i osób przygotowywanych do transplantacji rozpoczyna pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dedykowana jest chorym głównie z regionu świętokrzyskiego.  To pierwsza tego typu poradnia w województwie. Dr n. med. Jacek Bicki – chirurg transplantolog, zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ informuje, że poradnia pracować będzie trzy razy w tygodniu w: poniedziałki, wtorki i środy. Stan swojego zdrowia będą mogli sprawdzać tu pacjenci, którzy przeszli przeszczep nerki. – W pierwszym roku po zabiegu,  kontrole są wymagane raz w miesiącu, później raz na trzy miesiące – wyjaśnia doktor Jacek Bicki. Dodaje, że u osób takich wykonywane są badania laboratoryjne, które monitorują funkcję nerki i stosowane jest leczenie immunosupresyjne by, z jednej strony, wcześnie wykryć odrzucanie narządu przeszczepionego, a z drugiej minimalizować skutki uboczne leczenia. Utworzenie poradni jest pierwszym krokiem do stworzenia w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ośrodka przeszczepiania nerek. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ podkreśla, ze istnieje ogromna potrzeba utworzenia w regionie świętokrzyskim takiej jed...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
30 października 2018

Przed zbliżającym się długim weekendem, kolejny raz, lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach apelują o krew. Ten cenny dar jest potrzebny wielu pacjentom, ale w tym momencie braki szczególnie odczuwają chorzy hospitalizowani w Klinice Kardiochirurgii. Dr n. med. Edward Pietrzyk – kierownik kliniki nie ukrywa że sytuacja jest bardzo trudna. Aktualnie na operacje kardiochirurgiczne, z powodu niewystarczających ilości krwi, oczekuje sześciu pacjentów tylko z grupą O (zarówno z Rh minus, jak i Rh plus). To chorzy wymagający leczenia z powodu m.in. choroby wieńcowej czy wad zastawkowych.  Edward Pietrzyk zwraca uwagę, że przy obecnych wahaniach ciśnienia na kardiochirurgię mogą trafiać pacjenci z tętniakami rozwarstwionymi, którzy również potrzebują z reguły bardzo dużo krwi. Pracownicy szpitala szacują, że w weekend listopadowy może wzrosnąć liczba pacjentów urazowych. Potrzebne są wszystkie grupy krwi. Kardiochirurgia apeluje zwłaszcza o wsparcie ze strony dawców z grupami O. – Bardzo prosimy o pomoc – powtarza doktor Edward Pietrzyk.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy