Aktualności

22 marca 2019

Około 200 osób uczestniczy w  Kielcach w VI Sympozjum Postępy Chirurgii. Na konferencję przyjechali specjaliści z całej Polski, a także goście ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Organizatorami spotkania są: Klinika Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK oraz Świętokrzyski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich. Profesor dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej WSzZ, prorektor do spraw medycznych kieleckiego uniwersytetu, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Sympozjum, podkreśla, że w chirurgii rewolucyjny postęp widać z roku na rok, dlatego spotkania, w trakcie których są prezentowane zmiany, są niezwykle istotne dla lekarzy. Prelekcje, w trakcie sympozjum w Kielcach, dotyczą postępów w: chirurgii bariatrycznej, kolorektalnej i endokrynologicznej oraz chirurgii raka żołądka i raka trzustki. Sesje adresowane są do lekarzy, ale i pielęgniarek oraz studentów. Wykłady, jak podkreślił profesor Stanisław Głuszek, prezentują uznani specjaliści z ośrodków w kraju i zagranicy. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na https://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/postepy-chirurgii/program     Profesor Stanisław Głuszek zwrócił uwagę, że tematyka konferencji je...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
21 marca 2019

Diagnostę laboratoryjnego do pracy w Zakładzie Mikrobiologii zatrudni Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Osoby zainteresowane ofertą muszą posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Szpital oferuje pracę w dużym, wieloprofilowym laboratorium (bakteriologia, mykologia, wirusologia), stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego i miłą atmosferę. Zainteresowani mogą kontaktować się za pośrednictwem maila: zaklad.mikrobiologii@wszzkielce.pl,  lub telefonować pod numer: (41)  367 12 96.     Źródło fot: pixabay.com

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
20 marca 2019

Pierwsze w tym roku pobranie narządów miało miejsce, w tym tygodniu, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dzięki wspaniałej postawie rodziny i braku sprzeciwu wyrażonego za życia przez samego dawcę, uratowane zostanie życie kilkorga ciężko chorych osób. Donacja miała charakter wielonarządowy. Pobrano: serce, płuca, nerki i rogówki. Serce i płuca zostały już przeszczepione pacjentom Śląskiego Centrum Chorób  Serca w Zabrzu. Nerki zostały przekazane do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. – Dziękujemy rodzinie dawcy, bo dobra wola i zgoda wyrażona w tak dramatycznych okolicznościach sprawiły, że mogło dojść do pobrania narządów, a co za tym idzie, uratowania kilku istnień ludzkich – podkreśla Wiesława Saladra, koordynator transplantacyjny w WSzZ. Sam dawca, za życia, również nie wyraził sprzeciwu, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie całej procedury. Jak mówi Wiesława Saladra, do pobrania mogło dojść również dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu zespołów różnych działów szpitala! Słowa podziękowania należą się: pracownikom Oddziału Intensywnej Terapii B, Pracowni Wirusologicznej, Laboratorium Diagnostycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej, a także wszystkim innym osobom, które pomogły w trakcie donacji. W procedurę zaangażowana była ponad to prokuratura, dz...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
19 marca 2019

Ministerstwo Zdrowia i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przypominają, że w placówce cały czas realizowany jest program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. W ramach „Programu Profilaktyki Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”, pacjentom z określonej grupy, oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania TAB. Z programu mogą skorzystać osoby powyżej 65. roku życia, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak: choroba wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, płeć męska. Celem realizacji programu jest zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej. Do roku 2020 planowane jest, że badania przesiewowe przejdzie około 30 tys. osób. Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 417 13 25. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest jedynym realizatorem programu w Świętokrzyskiem.  Dotychczas, chirurdzy naczyniowi z WSzZ przebadali w ramach akcji ponad 530 osób. Zapraszamy kolejnych pacjentów do rejestrowania się i skorzystania z badań.      

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
15 marca 2019

– Jaskra nie jest to jedna choroba, lecz grupa schorzeń oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego oraz komórek zwojowych siatkówki, i co za tym idzie, do pogorszenia lub utraty wzroku – podkreśla dr n. med. Magdalena Kal z Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W Światowym Tygodniu Jaskry okulistka wyjaśnia kto szczególnie narażony jest na to schorzenie i co powinno zaniepokoić. – Pomimo postępu medycyny, nie do końca znamy przyczyny powstawania jaskry. Istnieje wiele rodzajów tej jednostki chorobowej, z których każda ma inne czynniki ryzyka, przyczyny, objawy, rokowanie i wymaga innego leczenia. Wspólną cechą jest to, że te wszystkie odmiany jaskry prowadzą do zaniku nerwu wzrokowego i całkowitej ślepoty. Jedynym znanym czynnikiem, na który możemy wpływać w tej chorobie jest ciśnienie wewnątrzgałkowe, które jest tu zazwyczaj podwyższone. Należy jednak pamiętać, że jaskra może  rozwijać się w oczach z prawidłowym, a nawet niskim ciśnieniem wewnątrzgałkowym – wyjaśnia doktor Kal.  Jak dodaje, jaskrę można stwierdzić u osób powyżej 40 r.ż., w tym u pacjentów u których choroba wystąpiła u krewnych pierwszego stopnia. Zagrożeni schorzeniem są również m.in.: nadciśnieniowcy, cukrzycy, kobiety przyjmujące długotrwale leki antykoncepcyjne, osoby u k...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
14 marca 2019

Budowa pierwszego w regionie Centrum Urazowego dla osób dorosłych jest już praktycznie zakończona. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Lekarze różnych specjalności opowiedzieli o zasadach działania nowej jednostki i pacjentach, którzy będą tu trafiać. Dr Katarzyna Orłowska, kardiolog, internista przypomniała, że będzie to wydzielona częścią szpitala, gdzie mają być diagnozowani i leczeni pacjenci z najcięższymi urazami, a celem działalności nowej jednostki ma być zmniejszenie śmiertelności, bądź powikłań powstających w wyniku wypadków. Doktor Orłowska podkreśliła, że istotne jest, aby rozpoczęcie leczenia ratującego życie odbyło się w ciągu tak zwanej „złotej godziny” od zdarzenia. Pacjentami w Centrum Urazowym opiekują się zespoły w skład których wchodzą lekarze różnych specjalności. W CU obowiązuje system segregacji triage , który oznacza, że najszybciej udzielana jest pomoc osobom najbardziej jej potrzebującym. O roli Kliniki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w funkcjonowaniu Centrum mówił dr Rafał Wójcicki. Lekarz podał, że w 2018 ortopedzi z WSzZ leczyli ponad 60 pacjentów z urazami wielonarządowymi, a u kilkunastu osób wykonano niezwykle trudne zabiegi zespolenia miednicy. Dr Sławomir Plewa, kierownik Kliniki Anestezjologii i Int...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
13 marca 2019

W ubiegłym roku, lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach musieli 11 razy wykonywać ratujące życie operacje okołoporodowego usunięcia macicy. W tym roku, takie zabiegi przeprowadzono już w Klinice Położnictwa i Ginekologii WSzZ u dwóch rodzących, – Operację taką trzeba wykonać kiedy mamy do czynienie z łożyskiem wrastającym lub przerastającym bliznę po poprzednich cięciach cesarskich, co należy do najpoważniejszych powikłań cc, których liczba w Polsce rośnie lawinowo – informuje doktor Grzegorz Wydrzyński, zastępca kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ. Specjalista przypomina, że operacje takie wykonuje zespół interdyscyplinarny złożony z: ginekologów, chirurga onkologa, urologa, radiologa interwencyjnego i chirurga naczyniowego. – Zabiegi takie są konieczne u kobiety, która przeszła jedną, dwa, czy trzy cięcia cesarskie i w kolejnej ciąży dochodzi u niej do patologicznego zagnieżdżenia łożyska w dolnym odcinku macicy i do jego wrastania, bądź przerastania przez bliznę – wyjaśnia dr Wydrzyński.  Jak dodaje, w trakcie tych operacji, pacjentka narażona jest na znaczną utratę krwi, dlatego zabieg jest bardzo niebezpieczny, ale konieczny by uratować życie. Klinika Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest jednym z niewielu ośrodków w kraju...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
11 marca 2019

Termomodernizacje przejdzie kilka obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Prace obejmą: budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, obiekt w którym mieści się Świętokrzyskie Centrum Kardiologii oraz budynki Przychodni Przyszpitalnej: zarówno przy ulicy Artwińskiego, jak i Grunwaldzkiej. Termomodernizacja ma dotyczyć również obiektu Medycyny Sądowej i Prosektorium przy ulicy Radiowej. Projekt zakłada, że w budynku głównym WSzZ zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania, instalacja oświetlenia, wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, a do tego planowane jest ocieplenie ścian. W obiekcie Centrum Kardiologii mają zostać m.in.: wymienione okna, a także zostanie zmodernizowana instalacja oświetlenia. W budynku Przychodni Przyszpitalnej przy ulicy Grunwaldzkiej wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, okna, instalacja oświetlenia, do tego planowane jest ocieplenie ścian. W budynku tak zwanej „Sportówki”, ma zostać zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania oraz oświetlenia, a także planowane jest ocieplenie ścian i dachu. Łączna wartość tych wszystkich prac to ponad 11 milionów złotych. W ubiegłym tygodniu, decyzją Zarządu Województwa, projekt Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, trafił na listę zadań wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.3 „Poprawa efekty...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
5 marca 2019

Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu – to choroby wywoływane przez kleszcze, które jak alarmują specjaliści, już się uaktywniają. Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ostrzegają przed kleszczami, z którymi kontakt może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Dr Paweł Pabjan – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w WSzZ przypomina, że kleszcze przenoszą dwie choroby: kleszczowe zapalenie mózgu, wywoływane przez wirus i boreliozę, która jest schorzeniem bakteryjnym. W Klinice Chorób Zakaźnych, z powodu KZM, w ubiegłym roku, hospitalizowane było kilkoro pacjentów dorosłych. Większą liczbę zachorowań na to schorzenie odnotowano, w ostatnich latach, również wśród dzieci. Tylko w roku 2018, z powodu KZM, w pediatrycznym Pododdziale Neurologiczno-Infekcyjnym hospitalizowane było troje dzieci – informuje dr Barbara Szczepańska, kierująca pododdziałem. Jak dodaje, byli to pacjenci z powiatu włoszczowskiego oraz gminy Chęciny. Część dzieci zostało przyjęta do szpitala w bardzo ciężkim stanie, z zaburzeniami świadomości, nasilonymi bólami głowy, wymiotami, zaburzeniami pamięci oraz orientacji. – U dwojga dzieci doszło do koinfekcji KZM z boreliozą, czyli jednoczesnego zarażenia wirusem KZM oraz Borrelią – mówi dr Barbara Szczepańska. Ukłucie kleszcza jest zwykle niezauważalne, gdyż wydziela on...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
1 marca 2019

Od 1 marca zmieniły się zasady wjazdu i parkowania na terenie kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Placówka została zmuszona do reorganizacji, ze względów bezpieczeństwa i bardzo dużą liczbę wjeżdżających oraz parkujących na teren szpitala aut. Po uruchomieniu szlabanów, samochody mogą wjechać na teren kompleksu tylko prawym pasem. Wyjechać można pasem lewym. Natomiast pas środkowy jest przeznaczony wyłącznie dla aut uprzywilejowanych.   Kierowca po zatrzymaniu się przed szlabanem musi pobrać bilet, co umożliwi wjazd na teren kompleksu WSzZ. Pierwsze 30 minut postoju, które ma być czasem na dowiezienie, bądź odebranie pacjenta jest bezpłatne. Każda kolejna godzina postoju kosztuje 8 złotych. Kierowcy wyjeżdżający bramą główną, mogą uiścić opłatę w kasie, przy parkingu wielopoziomowym. Na jego parterze znajduje się również nowa portiernia, gdzie powinny zgłaszać się z biletem wjazdu osoby uprawnione do bezpłatnego postoju (m.in. niepełnosprawni). Z kolei przy wyjeździe przez bramę przy budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii, kasa w której można zapłacić za postój zlokalizowana jest tuż przy szlabanie. Zachęcamy kierowców przyjeżdżających do WSzZ do pozostawiania aut na parkingu wielopoziomowym (godzina postoju kosztuje 2 złote), bądź znajdującym się w sąsiedztwie parkingu m...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy